آنلاین

درمان آنلاین که با عناوین دیگری چون مشاوره اینترنتی، درمان تلفنی یا مشاوره سایبری شناخته می شود تقریبا یک اتفاق جدید در خدمات سلامت روان است که در آن یک درمانگر یا مشاور خدمات و حمایت های روانشناختی را از طریق اینترنت ارائه می دهد. این درمان می تواند از طریق ایمیل، ویدئوکنفرانس، چت آنلاین، پیام دادن یا تماس اینترنتی انجام شود. درمان آنلاین درست مانند جلسه رو در روی روان درمانی است که در آن درمانگر و مراجع در یک زمان واقعی با هم در مورد مسائل و تعارضات بنیادین مراجع صحبت می کنند و مداخلات در لحظه اتفاق می افتد، با این تفاوت که همه اتفاقات در فضای مجازی است.

این درمان محدودیت هایی نیز دارد اما به سرعت به یکی از منابع مهم سلامت روان برای طیف وسیعی از مراجعان تبدیل تبدیل شده است. مکاتبه از راه دور میان یک درمانگر و مراجع مسئلۀ جدیدی نیست. زیگموند فروید برای ارتباط با بیمارانش از نامه بسیار استفاده می‌کرد. اما استفاده از اینترنت برای اهداف درمانی به گروه‌های خودیاری در سال ۱۹۸۲ برمی‌گردد. رشد روافزون خدمات در حوزۀ مشاوره و سلامت روانی آنلاین سبب بنیان‌گذاری جامعۀ بین‌المللی سلامت روان آنلاین ( International Society for Mental Health Online) شده است.

در مروری بر مطالعات انجام شده در زمینه درمان آنلاین که در مجله جهانی روانپزشکی انتشار یافته، بیمارانی که خدمات سلامت روان را از طریق ویدئو کنفرانس دریافت می کردند سطوح بالایی از رضایت را گزارش کردند. روان درمانی آنلاین امتیازات و معایبی دارد که بایستی با دقت به آنها توجه شود.

مزیت ها:

صرفه جویی در زمان رفت و آمد برای جلسه روان درمانی

دسترسی به درمانگر هم زبان برای مهاجران خارج از کشور

تسهیل دسترسی به خدمات سلامت روان برای افراد دارای محدودیت های پزشکی

امکان دسترسی به خدمات باکیفیت سلامت روان برای مناطق دورافتاده

انتخاب زمان و مکان جلسه روان درمانی توسط مراجع

معایب:

از دست دادن بعضی از منابع اطلاعاتی (زبان بدن، لحن)

مناسب نبودن برای شرایط حاد