تلفنی

روانشناسی تلفنی یک نوع از خدمات سلامت روان است که با خدمات روانشناختی از راه دور مرتبط است. اصطلاحات دیگری نیز که به شکل رایجی استفاده می شوند عبارتند از مشاوره اینترنتی، مشاوره از طریق وب، مشاوره تلفنی یا مشاوره آنلاین. تمامی این اصطلاحات ماهیت خدمات روانشناختی از راه دور را منعکس می کنند.

 تلفن از دیرباز به عنوان ابزار حرفه ای قابل قبولی برای ارائه خدمات مشاوره در نظر گرفته شده است. استفاده از تلفن از سوالات و ارزیابی های اولیه و برنامه ریزی قرار ملاقات های مراجعین به سوی ارائه ی مداخلات کامل روانشناختی در دنیای امروزی پیش روی کرده و امروزه مشاوره تلفنی به عنوان یکی از انواع خدمات مشاوره در سراسر دنیا مورد توجه قرار گرفته است. از سوی دیگر شواهد پژوهشی اثربخشی خدمات روان درمانی و مشاوره تلفنی را تایید کرده اند.

یکی از خدمات ما در مرکز روانشناسی هیلان، مشاوره و روان درمانی تلفنی با هدف دسترس پذیری خدمات روانشناختی برای افرادی است که امکان حضور در کلینیک را ندارند. مشاوره تلفنی درست شبیه داشتن یک جلسه مشاوره رو در رو است با این تفاوت که شما از طریق تلفن با متخصص تان صحبت می کنید. شما می توانید جلسات مشاوره ای تان را در هر زمان و مکانی که برای تان راحت تر است تنظیم کنید.

ضرورت های مشاوره تلفنی:

تماس با مرکز و تنظیم یک وقت مشاوره (۴۴۴۲۴۳۲۴-۰۲۱)

انتخاب زمان و مکانی آرام و امن

ایجاد یک فضای خصوصی و ضبط نشدن تماس تلفنی از سوی هیچ یک از طرفین

مطالعه و امضای قرارداد درمانی

مزیت ها:

صرفه جویی در هزینه ها (مالی و زمانی)

امکان دسترسی برای افراد دارای محدودیت های پزشکی

امکان دسترسی به خدمات روان درمانی و مشاوره ای مناسب برای افراد مناطق دورافتاده

امکان دسترسی به روان درمانگر هم زبان برای مهاجران خارج از کشور

تسهیل دسترسی به خدمات مشاوره برای افرادی که طرح غیرحضوری مسائل شان را ترجیح می دهند