معرفی

گالری، فضایی برای معرفی، دیده شدن و بزرگداشت آثار هنری است. گالری هیلان داستان دیگری را نیز دنبال می کند. در روانشناسی باور داریم که هر محرکی در محیط بیرونی، تاثیری بر درون ما دارد و از سوی دیگر از دنیای درونی (روابط بین فردی، آرزوها، ترس ها، تکانه ها و بازداری ها) ما نیز تاثیر می پذیرد. نقاشی نیز تا به حدی تصویرگر دنیای درونی خالق اثر است؛ بعنوان مثال تفاوت سبک نقاشی ها می تواند بازتابی از دنیای درونی پر تکانه یا کنترل شده ی نقاش باشد.
از آنجا که مرکز ما به دنبال ارتقای سلامت هیجانی است، اولین مجموعه این گالری نمایش نقاشی‌هایی با موضوع هیجانات است. در پست های بعدی به دنبال مرور تجربه درونی تان در مواجهه با هر یک از تابلوهای گالری هیلان هستیم.

ثبت دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نمی شود. موارد ضروری با * مشخص شده اند.