چرا هیلان را انتخاب کنیم؟

مرکز روانشناسی هیلان با بهره­ مندی از اساتید و درمانگران حوزه دلبستگی و روانپویشی و با پیگیری سه ماموریت اصلی در تلاش است که قدم به قدم با شما عزیزان در مسیر سلامت هیجانی فردی و خانوادگی تان همراه شود:

۱- ارائه خدمات روز روانشناسی از جمله ارزیابی روانشناختی از طریق مصاحبه عمیق شخصیت (SWAP)، مصاحبه های دلبستگی، بررسی اختلالات دوران کودکی از طریق روش های ارزیابی مبتنی بر بازی و قصه گویی، درمان اختلالات دوران بزرگسالی از طریق روان­درمانی پویشی فشرده و کوتاه مدت، درمان دلبستگی محور رابطه والد-کودک و روابط میان فردی در دوران بزرگسالی 

۲- آموزش نسل بعدی روان­شناسان حرفه ­ای با حضور اساتید هیئت علمی و با ارائه مدرک معتبر در زمینه روش های ارزیابی و درمان مبتنی بر ذهنی سازی و دلبستگی، روش های ارزیابی و درمان اختلالات شخصیت با رویکرد روانپویشی فشرده و کوتاه مدت 

۳- دوره های گروهی آموزش روان­ شناختی به منظور کاوش درباره خود و روابط