دوره سوپرویژن روان‌درمانی کودک با رویکرد دلبستگی و ذهنی‌سازی

📌 محتوای این دوره شامل: مباحث نظری و مرور روش‌های روان‌درمانی دلبستگی محور و ذهنی‌سازی بر مبنای مراجع، کتاب‌خوانی و بحث پیرامون یافته‌های جدید در این حوزه، مشاهده جلسات درمانی شرکت‌کنندگان همراه با ارائه‌ی سوپرویژن،مرور پرونده‌های بالینی مدرس و بحث پیرامون آن می‌باشد.

دوره سوپرویژن روان درمانی دلبستگی محور و ذهنی سازی (ویژه بزرگسالان و والدین)

📌 این دوره، آموزش روان درمانی مبتنی بر دلبستگی و ذهنی سازی با تمرکز بر ارائه مطالب و مبانی نظری متناسب با شرایط مراجع و مباحث مطرح در آن جلسه، Role play، مشاهده فیلم های درمانی مدرس و مشاهده فیلم های ضبط شده شرکت کنندگان از جلسات رواندرمانی همراه با ارائه سوپرویژن است.