کارگاه مصاحبه تشخیصی و ارزیابی جامع شخصیت

✅ کارگاه مصاحبه تشخیصی و ارزیابی جامع شخصیت 🔻 اولین گام برای ورود به مسیر روان درمانی، ارزیابی و تشخیص گذاری است. ارزیابی به معنای جمع آوری اطلاعات به منظور شناسایی، تحلیل و بررسی مشکلات و تعارض های مراجع و شناسایی میزان ظرفیت او در واکنش به این تعارضات در بستر رابطه درمانی است. ارزیابی […]

کارگاه آموزشی دلبستگی و ذهنی‌سازی

✅ دوره آموزشی دلبستگی و ذهنی‌سازی (برگزاری برای سومین بار) Attachment and Mentalization 📌 پیتر فوناگی (Peter Fonagy) روان‌کاوی است که به نظریه دلبستگی و روابط اولیه دوران کودکی علاقه‌مند بوده و در مقالات و کتاب‌های بسیاری به مقایسه و ارتباط روان‌کاوی و دلبستگی پرداخته است. او بر اساس تجارب بالینی با بیماران دچار اختلال […]

دوره جدید کارگاه آموزش روان‌شناختی کاوش

💡دوره آموزش روان‌شناختی کاوش 📌در دوره کاوش؛ در مورد احساساتمان حرف می‌زنیم: تجربه‌های احساسی که دوست‌شان داریم یا از آن‌هایی که اجتناب می‌کنیم. در مورد رابطه‌ها صحبت می‌کنیم: رابطه‌های دیروز، امروز و فردا. رابطه‌هایی که هنوز برقرارند یا آن‌هایی که تمام شده‌اند اما اثرشان پابرجاست. رابطه با کسانی که حامی ما بوده‌اند مثل والدین‌مان و […]

دوره جدید کارگاه آموزش روان‌شناختی کاوش

📌در دوره کاوش؛ در مورد احساساتمان حرف می‌زنیم: تجربه‌های احساسی که دوست‌شان داریم یا از آن‌هایی که اجتناب می‌کنیم. در مورد رابطه‌ها صحبت می‌کنیم: رابطه‌های دیروز، امروز و فردا. رابطه‌هایی که هنوز برقرارند یا آن‌هایی که تمام شده‌اند اما اثرشان پابرجاست. رابطه با کسانی که حامی ما بوده‌اند مثل والدین‌مان و یا آنها که قرار […]

مسافر کوچولو

شما هم منتظر یک مسافر کوچولو هستید؟ برای ورود به دنیای جدید والدگری آماده شده اید؟ آماده اید تا با او همراه شده و به دنیای درونی اش سفر کنید؟ تا به حال فکر کرده اید چگونه والدی خواهید شد؟ در مورد حرف هایی که باید به او بگویید، چیزهایی که باید به او نشان […]

کارگاه آموزشی دلبستگی و ذهنی سازی

دوره آموزشی دلبستگی و ذهنی سازی Attachment and Mentalization 📌 پیتر فوناگی (Peter Fonagy) روان کاوی است که به نظریه دلبستگی و روابط اولیه دوران کودکی علاقه مند بوده و در مقالات و کتابهای بسیاری به مقایسه و ارتباط روانکاوی و دلبستگی پرداخته است. او بر اساس تجارب بالینی با بیماران دچار اختلال شخصیت مرزی، […]

دوره اول کارگاه آموزش روان‌شناختی کاوش

📌در دوره کاوش؛ در مورد احساساتمان حرف می‌زنیم: تجربه‌های احساسی که دوست‌شان داریم یا از آن‌هایی که اجتناب می‌کنیم. در مورد رابطه‌ها صحبت می‌کنیم: رابطه‌های دیروز، امروز و فردا. رابطه‌هایی که هنوز برقرارند یا آن‌هایی که تمام شده‌اند اما اثرشان پابرجاست. رابطه با کسانی که حامی ما بوده‌اند مثل والدین‌مان و یا آنها که قرار […]