کارگاه مصاحبه تشخیصی و ارزیابی جامع شخصیت

✅ کارگاه مصاحبه تشخیصی و ارزیابی جامع شخصیت

🔻 اولین گام برای ورود به مسیر روان درمانی، ارزیابی و تشخیص گذاری است. ارزیابی به معنای جمع آوری اطلاعات به منظور شناسایی، تحلیل و بررسی مشکلات و تعارض های مراجع و شناسایی میزان ظرفیت او در واکنش به این تعارضات در بستر رابطه درمانی است. ارزیابی به عنوان پایه ای برای برنامه ریزی جلسات درمان عمل می کند. بسیاری از روان درمانگران در آغاز کار تصورشان بر این است که ارزیابی به معنای گذاشتن برچسبی واحد در جلسات اولیه و دیدن دنیای مراجع از این دریچه است. در حالی که داستان ارزیابی متفاوت است. در این کارگاه ارزیابی را به عنوان فرایندی جاری در لحظه به لحظه رابطه درمانی یاد خواهیم گرفت.

 

#مرکز_روانشناسی_هیلان #هیلان #تشخیص #ارزیابی #کارگاه #SWAP #روانکاوی #روانشناسی #کشاورز #سارا_کشاورز #هیجان #شخصیت #کودک #کارگاه‌_هیلان #بزرگسال

محل برگزاری:
مرکز روانشناسی هیلان
مدت زمان کارگاه:
۲۵ ساعت
شروع دوره:
۱۳۹۸/۰۳/۳۰
ظرفیت:
نفر
هزینه ثبت نام:
تومان