خانم

خانم پارسیلا رسولی

سوابق تحصیلی:

کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، از دانشگاه شهید بهشتی


تخصص:
 رواندرمانگر رویکرد ذهن‌سازی و منتالیزیشن

حوزه فعالیت:
رواندرمانی و بازی‌درمانی کودک

 

  • رواندرمانگر رویکرد ذهن‌سازی و منتالیزیشن:تخصص
  • رواندرمانی و بازی‌درمانی کودک :حوزه فعالیت
  • شنبه:روز حضور در کلینیک
  • بدون کارگاه:مدرس کارگاه

دوره های گذرانده شده:

دوره مبانی تحول دلبستگی و ذهن‎‌سازی (منتالیزیشن): از کودکی تا بزرگسالی

کارگاه مداخلات دلبستگی و ذهن‌‌سازی ویژه کودکان

دوره آموزشی مطالعات موردی در ذهنی‌سازی و دلبستگی

دوره تربیت‌جنسی و پیشگیری از آزار‌جنسی کودکان

کارگاه هنر‌درمانی

کارگاه موسیقی‌درمانی

کارگاه مربی‌گری موسیقی کودک (ارف)

Image

مقالات:

 

رسولی، پارسیلا؛ حیدری، محمود. 1398. پیش‌بینی تعلل در انجام آزمایش‌های غربالگری بر اساس ویژگی‌های شخصیتی و سبک‌های پردازش اطلاعات در زنان