منابع دوره کاربست آراء دونالد وینیکات در روان درمانی والد کودک

منابع دوره 

کاربست آراء دونالد وینی‌کات در روان‌درمانی والد-کودک

معرفی منابع

 1. The child, The family and the outside world, D. W. Winnicott

 2. Through paediatrics to psychoanalysis, D. W. Winnicott

 3. The Maturational Processes and the Facilitating Environment: Studies in the Theory of Emotional Development, D. W. Winnicott

 4. Playing and Reality, D. W. Winnicott


 5. Object Relations Theory and Psychopathology, Frank Summers

   
 6. کتاب درآمدی بر روابط موضوعی و روان‌شناسی خود
  اثر مایکل سنت‌کلر، ترجمه حامد علی‌اقایی و علیرضا طهماسب
 7. مادران جوان و نياز نوزادان
  اثر دونالد وينيكات، ترجمه اشرف كربلايي، نشر دانژه
 8. كودک، خانواده و جهان خارج
  اثر دونالد وينيكات، ترجمه مجید مظاهری، دکتر محمدعلی مظاهری و دکتر آسیه اناری، انتشارات یاسما
خبرنامه ایمیلی ما را دنبال می‌کنید؟

برای دریافت جدیدترین مطالب ما در خبرنامه هیلان عضو شوید