اختلالات روانی در دی‌اس‌ام

اختلالات روانی در دی‌اس‌ام سازه‌های نظری هستند و نه بیماری.

توصیفی هستند اما تبیین‌کننده نیستند.

به منظور انتقال مفاهیم و در طرح درمان مفید است  اما هیچ‌ ادعایی برای بیان علیت، همگن بودن و تعیین مرزهای روشن ندارد.

از نظر بالینی زمانی مفید است که با احتیاط و تردید استفاده شود.

ما همه این‌ها را در مقدمه دی‌اس‌ام چهارم نوشتیم اما کسی آن را نخواند!

 

 APA دکتر آلن فرانسیس – از اعضای انجمن روانپزشکی آمریکا

 

خبرنامه ایمیلی ما را دنبال می‌کنید؟

برای دریافت جدیدترین مطالب ما در خبرنامه هیلان عضو شوید

Please make sure that AcyMailing is installed and activated.