اگر اغلب خسته‌ و خشمگینید، مادر بدی نیستید.

فقط مادری هستید که:

  • کمک بیشتری می‌خواهد.
  • کمبود خواب دارد.
  • تغییرات قبل و بعد از مادرشدن را هضم نکرده‌ است.
  • تحت‌ فشار انتظارات اجتماعی از مادران است.
  • دلش برای استقلالی که داشت، تنگ شده است.
  • کارهای منزل، وظیفه‌اش محسوب می‌شوند.
  • هنوز برقراری تعادل بین شاغل و مادر بودن برایش مشکل است.
  • فرصتی برای رفع نیازهای خود ندارد.

خبرنامه ایمیلی ما را دنبال می‌کنید؟

برای دریافت جدیدترین مطالب ما در خبرنامه هیلان عضو شوید

Please make sure that AcyMailing is installed and activated.