اگر فرزندتان دروغ می‌گوید ...

بچه‌ها گاهی پنهان کاری می‌کنند و واقعیت‌ها را جور دیگری نشان می‌دهند. این اتفاق حتماً به معنی یک رفتار بد و تربیت نامناسب  نیست و می‌تواند دلایل دیگری هم داشته باشد.

کودکان هرچه بزرگتر می‌شوند، تفاوت بین دیدگاه خود و دیگران را بیشتر می‌فهمند. آنها خود را جای والدین می‌گذارند و تصور می‌کنند که آنها دوست دارند چه‌ بشنوند. از این دید، تحریف واقعیت برای آنها، یک تمرین برای درک دنیای دیگران است‌.

تخیل و داستان‌سرایی در کودکان قوی‌ست و خیال‌پردازی جزء مهمی از دنیای آنهاست. آنها در قالب تخیلات، نیازها و آرزوهایشان را بیان می‌کنند. آرزوهایی مثل اینکه بیشتر با آنها وقت بگذرانید، به آنها افتخار کنید، و آنها را قوی‌تر و شجاعتر ببینید.

گاهی هم دروغ، کمک می‌کند تحمل شما نسبت به رفتار بدشان را امتحان کنند، از تنبیه فرار کنند، زمان بخرند تا راه‌حل بهتری پیدا کنند؛ یا شاید هم از بزرگترها تقلید می‌کنند تا خود را شبیه آنها نشان بدهند.

دانستن این نکات، کمک می‌کند بازخورد مناسب‌تری داشته باشید. سعی کنید از سرزنش و دروغگو خطاب کردن فرزندتان پرهیز کنید و با کمک خودش کشف کنید که دروغگویی برایش چه سودی دارد تا بتوانید به آن نیاز، پاسخ بهتری بدهید.

خبرنامه ایمیلی ما را دنبال می‌کنید؟

برای دریافت جدیدترین مطالب ما در خبرنامه هیلان عضو شوید

Please make sure that AcyMailing is installed and activated.