رابطه به پایان رسیده!

سال‌ها پژوهش در زمینه روابط عاشقانه به ما کمک کرده است  به پیش‌بین‌هایی در مورد تداوم رابطه‌ها و همچنین فروپاشی آنها دست یابیم. دانستن این موارد به ما کمک می‌کند روی برخی از نشانه‌ها در رابطه آگاه‌تر شویم و گامی در جهت ترمیم آن برداریم.

در اینجا مواردی از این پیش‌بین‌های جدایی یا فروپاشی رابطه را با هم خواهیم دید.

 

 • فقدان تصورات مثبت: نداشتن سوگیری دوطرفه در دیدن خصوصیات مثبت یکدیگر
 • نداشتن تعهد: مطمئن نیستیم که می‌خواهیم آینده‌ای در کنار یکدیگر داشته باشیم
 • فقدان عشق: عاطفه کمرنگ و یا نداشتن نگرانی نسبت به طرف مقابل
 • کمرنگ بودن تصور از خود در دیگری: در روابطی که پایدار هستند، تصوری که فرد از پارتنرش دارد با تصورش از خود همپوشانی دارد
 • وابستگی کم: احساس نمی‌کنید که به طرف مقابل نیاز دارید.
 • دوسوگرایی زیاد:‌ مطمئن نیستید که می‌خواهید با طرف مقابل ادامه دهید
 • بی‌اعتمادی: شک دارید که فرد مقابل قابل اطمینان و مورد اعتماد است.
 • خودافشایی کم: به اشتراک نگذاشتن افکار و احساسات خود با طرف مقابل
 • نزدیکی کم: نداشتن حس نیرومندی از ارتباط
 • داشتن پارتنر‌های جایگزین:‌ اگر ارتباط پایان یابد، فرد به راحتی می‌تواند با شخص دیگری رابطه داشته باشد
 • سرمایه‌گذاری کم روی رابطه: صرف نکردن زمان کافی، تلاش یا هزینه برای رابطه
 • نارضایتی از رابطه: ناراضی بودن از نحوه پیش رفتن رابطه
 • دلبستگی اجتنابی: سبکی از ارتباط با افراد دیگر که شامل ترس از نزدیک شدن بیش از حد و یا کنترل شدن است.
 • دلبستگی دوسوگرا: ترس از اینکه شخص او را رها کرده یا به او خیانت کند
 • تجربه کم احساسات مثبت در جریان روزمرگی: ابراز کم محبت و علاقه نسبت به یکدیگر در جریان زندگی روزمره
 • خیانت: داشتن رابطه جنسی با فردی خارج از رابطه
 • فشار مداوم: تحمل استرس های طولانی‌مدت که فرد را خسته می‌کند

 

 

خبرنامه ایمیلی ما را دنبال می‌کنید؟

برای دریافت جدیدترین مطالب ما در خبرنامه هیلان عضو شوید