می‌توان در یک رابطه بود و احساس تنهایی کرد...

می‌توان در یک رابطه بود و احساس تنهایی کرد، حتی بیش از زمانی که در رابطه نباشید

گسست (قطع ارتباط) هیجانی زمانی رخ می‌دهد که شما در رابطه با فردی هستید اما ارتباط اصیلی در بین نیست.

صمیمیت هیجانی بین شما وجود ندارد، ممکن است کارهایی را با یکدیگر برنامه‌ریزی کنید، به امور روزمره با هم رسیدگی کنید، فرزندانتان را بزرگ کنید، اما تنشی هم بینتان وجود دارد که ناگفته باقی می‌ماند.

این تنش از عدم ترمیم ناشی می‌شود. از اینکه شما یکدیگر را آزرده کرده‌اید اما هیچ‌گاه در مورد آن بحث نشده و حل نگردیده است. و از غم و اندوهی که برآمده از فاصله‌ای است که در طول زمان در رابطه‌تان به وجود آمده است.

زمانی که فرد مقابل در خانه نباشد احساس آرامش می‌کنید، زمانی که تنها باشید خیالتان راحت است و احساس امنیت می‌کنید. شما در کنار او احساس امنیت نمی‌کنید.

برخی افراد برای یک رابطه سوگواری می‌کنند زمانی که حتی در آن رابطه هستند. برخی از داشتن مکالمه‌های دشوار با یکدیگر اجتناب می‌کنند. برخی دیگر در حال خیالپردازی برای تنها بودن هستند.

 

اگر گسست هیجانی در رابطه را تجربه می‌کنید، شما تنها نیستید. می‌توانید از کمک‌ یک متخصص بهره بگیرید.

 

خبرنامه ایمیلی ما را دنبال می‌کنید؟

برای دریافت جدیدترین مطالب ما در خبرنامه هیلان عضو شوید

Please make sure that AcyMailing is installed and activated.