چرا تکنیک های روانشناسی روی فرزند من اثر ندارد؟

"چرا تکنیک‌های روانشناسی برای فرزند من اثر ندارد؟"


بسیاری از اوقات والدین این مسئله را مطرح می‌کنند که علی رغم اینکه من متون روانشناسی کودک را دنبال و اجرا می‌کنم مشکلات رفتاری کودک من حل نمی‌شود. در پاسخ به این مسئله چند نکته ضروری است:
۱. مشکلات رفتاری مشابه در کودکان مختلف می‌تواند دلایل متفاوتی داشته باشد؛ مثلاً بهانه‌گیری کودک گاهی به دلیل اضطراب، گاهی خشم و گاهی به واسطه شیوه‌های فرزندپروری نادرست والدین و ... اتفاق می‌افتد. تکنیک‌های روانشناسی اگر با یک «ارزیابی» و «تشخیص درست» همراه نباشد، ممکن است نسخه خوب و دقیقی برای حل مشکل فرزند شما به حساب نیاید.
۲. دومین مسئله‌ای که باید به آن توجه داشت این است که شما از تکنیک‌های روانشناسی با چه هدفی استفاده می‌کنید؟ درک بهتر کودک و شرایط او یا صرفاً اصلاح رفتار و سرکوب کودک؟
به عنوان مثال، اگر شما «همدلی با کودک» را صرفاً به عنوان یک تکنیک و وسیله‌ای برای ساکت کردن گریه‌های کودک انجام می‌دهید، احتمال زیادی وجود دارد که در انجام آن شکست بخورید؛ زیرا به یک درک واقعی از وضعیت فرزند خود نرسیده‌اید.

خبرنامه ایمیلی ما را دنبال می‌کنید؟

برای دریافت جدیدترین مطالب ما در خبرنامه هیلان عضو شوید

Please make sure that AcyMailing is installed and activated.