تجارب آسیب‌زای التیام نیافته

تجارب آسیب‌زا به شیوه‌های مختلفی بر مغز و بر زندگی‌ ما تأثیر می‌گذارد و متأسفانه به خودی خود از بین نمی‌روند.
‌بعد از یک تجربه آسیب‌زای روانی بسیار مهم است که به دنبال ترمیم هیجانی ضربه‌های روانی ناشی از آن باشیم. اما قبل از اینکه بتوانیم بهبود بیابیم،‌ نیاز داریم از چگونگی تأثیر گرفتن از این تجربه‌ها آگاه باشیم زیرا اینگونه میتوان راه بهبودی پس از آن را در پیش گرفت.
در این ویدئو ۵ روش که تجارب آسیب‌زای التیام نیافته به واسطه آن بر ما تأثیر می‌گذارند را خواهیم دید.