هیچ یک از آنان به خانه باز نمی‌گردند

 

#به_یاد_جانباختگان_سردشت