پنج فیلم، شش تحلیل

عنوان فیلم‌ها:
🔹 مینی سریال باورنکردنی: تروما از دیدگاه دلبستگی و منتالیزیشن، دکتر سعید قنبری/تروما از دیدگاه روان‌کاوی و نظریه فمینیستی سینما، آقای مهدی سیفی
🔹 شهر اشباح: خویشتنِ واقعی، خانم دکتر موسوی
🔹 کلبه: مواجهه‌ی روانپویشی با دنیای درون، دکتر حسین نادعلی
🔹 چه کسی از ویرجینیا وولف می‌ترسد: گذر از خیال به واقعیت، خانم مریم حسینی
🔹 بنفشه آفریقایی: تحول شخصیت از طریق تجربه از دیدگاه روابط موضوعی، خانم مهین باجلان

مشاهده جلسات رایگان است.

جهت مشاهده جلسات از سایت مرکز روانشناسی هیلان/منو آموزشگاه آنلاین/دوره‌های رایگان/پنج فیلم، شش تحلیل اقدام بفرمایید.