رواندرمانی تلفنی

رواندرمانی تلفنی نوعی از خدمات سلامت روان است که با خدمات روانشناختی از راه دور مرتبط است

تلفن از دیرباز به عنوان ابزار حرفه ای قابل قبولی برای ارائه خدمات مشاوره در نظر گرفته شده است. استفاده از تلفن از سوالات و ارزیابی های اولیه و برنامه ریزی قرار ملاقات های مراجعین به سوی ارائه ی مداخلات کامل روانشناختی در دنیای امروزی پیش روی کرده و امروزه مشاوره تلفنی به عنوان یکی از انواع خدمات مشاوره در سراسر دنیا مورد توجه قرار گرفته است. از سوی دیگر شواهد پژوهشی، اثربخشی روان درمانی و مشاوره تلفنی را تایید کرده اند.

یکی از خدمات ما در مرکز روانشناسی هیلان، مشاوره و روان درمانی تلفنی با هدف دسترس پذیری خدمات روانشناختی برای افرادی است که امکان حضور در کلینیک را ندارند. مشاوره تلفنی شبیه داشتن جلسه مشاوره رو در رو است با این تفاوت که از طریق تلفن با متخصص تان صحبت می کنید. شما می توانید جلسات مشاوره ای تان را در هر زمان و مکانی که برای تان راحت تر است تنظیم کنید در صورتی که بتوانید آرامش و خصوصی بودن جلسه تان را تامین کنید.

ضرورت های مشاوره تلفنی:

 • تماس با مرکز و تنظیم وقت مشاوره از طریق شماره های ۰۲۱۴۴۴۲۴۳۲۴-۰۲۱۴۴۴۵۱۶۱۰-۰۹۱۰۲۹۰۴۲۹۸
 • انتخاب زمان و مکانی آرام و امن
 • ایجاد فضایی خصوصی و ضبط نشدن تماس تلفنی از سوی هیچ یک از طرفین
 • مطالعه و امضای قرارداد درمانی

ضرورت های مشاوره تلفنی:

 • تماس با مرکز و تنظیم یک وقت مشاوره ۰۲۱۴۴۴۲۴۳۲۴
 • انتخاب زمان و مکانی آرام و امن
 • ایجاد فضای خصوصی و ضبط نشدن تماس تلفنی از سوی هیچ یک از طرفین
 • مطالعه و امضای قرارداد درمانی

مزیت ها:

 • صرفه جویی در هزینه های مالی و زمانی
 • امکان دسترسی برای افراد دارای محدودیت های پزشکی
 • امکان دسترسی به خدمات روان درمانی و مشاوره ای مناسب برای افراد مناطق دورافتاده
 • امکان دسترسی به روان درمانگر هم زبان برای مهاجران خارج از کشور
 • تسهیل دسترسی به خدمات مشاوره برای افرادی که شرح غیرحضوری مسائل شان را ترجیح می دهند

معایب:

 • از دست دادن بعضی از منابع اطلاعاتی مانند ابرازهای چهره، زبان بدن و لحن
 • مناسب نبودن برای شرایط حاد