روانپزشکی

مرکز روانشناسی هیلان

روانپزشکی حوزه ای از پزشکی است که به مطالعه، تشخیص و درمان اختلالات روانی می پردازد. سلامت روان افراد هم تحت تاثیر عوامل ژنتیکی و هم تحت تاثیر عوامل محیطی است. نباید تصور کرد که مشکلات سلامت روان مسائلی هستند که افراد به راحتی می توانند بر آنها غلبه کنند، زیرا این مشکلات می توانند شرایط بسیار چالش برانگیز و ناتوان کننده ای برای خود افراد و اطرافیانشان ایجاد کنند و جمعیت زیادی را در سراسر دنیا تحت تاثیر قرار دهند. مشکلات سلامت روان را می توان شناسایی و درمان کرد قبل از آنکه آسیبی جدی به خانواده ها، روابط و جوامع وارد شود. غالباً برای درمان مشکلات سلامت روان روانشناسان بعنوان خط اول درمان انتخاب می شوند، اما در مورد بعضی از مشکلات به تشخیص روانشناس نیاز به تکمیل درمان توسط درمان دارویی و تجویز روانپزشک است. و بر اساس پژوهش های انجام شده در مورد برخی از مشکلات سلامت روان ترکیب درمان دارویی و روان درمانی، بهترین و اثربخش ترین گزینه است.

همانطور که می دانیم بسیاری از ما بنا بر شنیده ها و تجاربمان با نام گروهی از داروهای روانپزشکی آشنایی داریم، ضداافسردگی ها و ضداضطراب ها آنقدر رایج شده اند که گاهی افراد بدون مراجعه به روانپزشک و تشخیص متخصص به مصرف داروهایی اقدام می کنند که گاهی عواقب بسیار ناخوشایند و آسیب زایی در پی دارند. روانپزشک پس از ارزیابی شرایط کنونی و تاریخچه ی قبلی شما، به تشخیص می رسد و بنا بر شرایط شما و تشخیصی که گذاشته، به انتخاب دارویی می رسد که از بین تعداد کثیر داروها با شرایط شما و وضعیت بدنی شما هماهنگ است و در عین حال کمترین عوارض را ایجاد می کند. در عین حال باید بدانیم که روانپزشکی به دارودرمانی محدود نمی شود. طیف وسیعی از روشهای درمانی از مشاوره روانپزشکی تا درمان های الکترونیکی در درمان های روانپزشکی مورد استفاده قرار می گیرند.