قوانین و مقررات

مرکز روانشناسی هیلان

سایت هیلان از قوانین ایران تبعیت می‌کند.

سایت هیلان برای ارائه خدمات آنلاین و الکترونیکی مرکز روانشناسی هیلان طراحی ‘شده است. لذا از ارائه اظهارنظرهای سیاسی، مطالب غیرحرفه‌ای و ارائه نظرات شخصی در مورد افراد اکیدا خودداری کنید.

لطفا فقط با یک نام کاربری در سایت هیلان عضو شوید و همواره آن را بخاطر بسپارید.

توجه داشته باشید که در قسمت ارسال نظرات از واژگان حرفه‌ای استفاده کنید. در صورتیکه نظرات شما از نظر قانونی و عرفی زیرمجموعه‌ی محتوای مجرمانه محسوب شوند ما می‌توانیم نسبت به ویرایش یا حذف نظر شما اقدام کنیم.

اطلاعات عمومی موجود در سایت متعلق به مرکز روانشناسی هیلان است. استفاده از این اطلاعات با ثبت نام هیلان مجاز است.

عضویت در سایت هیلان به معنای پذیرفتن قوانین و مقررات و حریم خصوصی هیلان است. پس از عضویت اطلاعات شما با رعایت اصل امانتداری ذخیره خواهد شد.