دکتر

ابراهیم حبیبی

سوابق تحصیلی:

کاندیدای دکترای تخصصی روانشناسی سلامت دانشگاه آزاد خرمشهر،

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه بین المللی کیش،

کارشناسی ارشد روانشناسی (coaching) از دانشگاه help university مالزی

کاندیدای دکتری تخصصی روانشناسی سلامت دانشگاه خرمشهر

تخصص

روان درمانگر پویشی فشرده و کوتاه مدت
حوزه فعالیت

روان درمانی فردی (بزرگسال)

  • رواندرمانگر پویشی فشرده و کوتاه مدت:تخصص
  • روان درمانی فردی (بزرگسال):حوزه فعالیت
  • یکشنبه:روز حضور در کلینیک
  • پاسخ:مدرس کارگاه

دوره های گذرانده شده:

دوره professional coach

دوره تخصصی EMDR

دوره تخصصی TA

دوره تخصصی personality adaptation

دوره آموزش درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد

کاربرد فنون تخصصی مشاوره با رویکرد التقاطی

کارگاه مقدماتی/متوسط/پیشرفته فراگیری تکنیک های هیپنوتیزمی

کارورزی روان درمانی

دوره روانپویشی فشرده و کوتاه مدت

دوره جامع روان درمانی پویشی فشرده و کوتاه مدت

دوره جامع آُسیب شناسی روانی

دوره مبانی عملی روان درمانی پویشی فشرده و کوتاه مدت

کارگاه تخصصی شخصیت و مکانیزم های دفاعی

مربیگری مهارت های زندگی

دوره سوپرویژن روانپویشی فشرده و کوتاه مدت

Image

مقالات:

حبیبی، ابراهیم. 1396. اثربخشی درمان روانپویشی کوتاه مدت گروهی بر میزان کاهش پرخاشگری در نوجوانان، اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در علوم انسانی.

حبیبی، ابراهیم. 1396. اثربخشی درمان روانپویشی کوتاه مدت گروهی بر میزان تغییر سبک هویت نوجوانان، اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در علوم انسانی.

حبیبی، ابراهیم. 1396. اثربخشی هیپنوتیزم گروهی بر میزان کاهش پرخاشگری در نوجوانان، اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در علوم انسانی.

حبیبی، ابراهیم. 1396. اثربخشی هیپنوتیزم گروهی بر میزان تغییر سبک هویت نوجوانان، اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در علوم انسانی.