دکتر

الهه وحیدی

سوابق تحصیلی:

کاندیدای دکتری روان‌شناسی تربیتی، دانشگاه شهید بهشتی
کارشناسی ارشد روان‌شناسی تربیتی، دانشگاه فردوسی مشهد


تخصص:

روان‌درمانگر رویکرد دلبستگی و ذهن‌سازی (منتالیزیشن)

حوزه فعالیت:

 روان‌درمانگر والد-کودک / نوجوان

  • روان‌درمانگر رویکرد دلبستگی و ذهن‌سازی:تخصص
  • روان‌درمانگر والد-کودک :حوزه فعالیت
  • آنلاین - پنج‌شنبه:روز حضور در کلینیک
  • بدون کارگاه :مدرس کارگاه

دوره های گذرانده شده:

مبانی تحول دلبستگی و ذهن‌سازی، دکتر سعید قنبری
تربیت مدرس بالینی، دکتر لادن فتی و دکتر فرشته موتابی
مداخلات ذهن‌سازی و دلبستگی ویژه‌ی کودکان، دکتر پریسا سیدموسوی
کاربست ذهن‌سازی و دلبستگی در روان‌درمانی و خانواده‌درمانی نوجوان، دکتر پریسا سیدموسوی
ارزیابی و تشخیص اختلالات شایع دوران کودکی، دکتر سمانه بهزادپور
ارائه‌ی کیس بالینی کودک و نوجوان، دکتر پریسا سیدموسوی
دوره‌ی جامع تشخیص و درمان اختلالات عصب‌تحولی کودکان با تأکید بر اختلال ویژه‌ی یادگیری، دکتر حمیدرضا حسن‌آبادی
درمان مبتنی بر ذهن‌سازی، دکتر سعید قنبری
درمان اختلالات ویژه‌ی یادگیری، دکتر محسن اصغری‌نکاح
بازتوانی شناختی اختلالات حافظه و یادگیری، دکتر وحید نجاتی
تحریک الکتریکی جریان مستقیم، دکتر وحید نجاتی
ارزیابی کارکردهای شناختی مغز، دکتر وحید نجاتی
تربیت بازی‌درمانگر، دکتر محسن اصغری نکاح
تربیت مدرس فرزندپروری، دکتر امیر امین‌یزدی

Image

مقالات:

Vahidi, E., Ghanbari, S., & Behzadpoor, S. (2021). The relationship between mentalization and borderline personality features in adolescents: mediating role of emotion regulation. International Journal of Adolescence and Youth, 26(1), 284-293.

Vahidi, E., Ghanbari, S., Mousavi, P. S. S., & Safari, F. (2021). Psychometric properties of the prenatal-parental reflective functioning questionnaire in Iranian mothers and fathers. Current Psychology, 1-9.

Seyed Mousavi, P. S., Vahidi, E., Ghanbari, S., Khoshroo, S., & Sakkaki, S. Z. (2021). Reflective Functioning Questionnaire (RFQ): Psychometric Properties of the Persian Translation and Exploration of Its Mediating Role in the Relationship between Attachment to Parents and Internalizing and Externalizing Problems in Adolescents. Journal of Infant, Child, and Adolescent Psychotherapy, 1-18.

Vahidi, E., Aminyazdi, A., & Kareshki, H. (2017). The effectiveness of a parent-training program for promoting cognitive performance in preschool children. Europe's journal of psychology, 13(3), 519.

الهه وحیدی، امیر امین یزدی، حسین کارشکی. 1397. طراحی و سنجش اثر برنامه‌ی فرزندپروری "غنی‌سازی رابطه‌ی والد-کودک" بر خودکارآمدی مادر و رابطه‌ی مادر-کودک . سومین کنگره‌ی ملی نقش و جایگاه مادر، دانشگاه فردوسی مشهد

حسین کارشکی، الهه وحیدی. 1395. سیستم استنباط فازی برای پیش بینی سطح استرس والدینی مادران کودکان زیر دو سال. پنجمین کنگره مشترک سیستمهای فازی و هوشمند ایران (شانزدهمین کنفرانس سیستمهای فازی و چهاردهمین کنفرانس سیستمهای هوشمند)

الهه وحیدی، امیر امین یزدی. 1394. واسطه‌گری برای رشد بهینه کودک: رویکردی در فرزندپروری. دومین همایش روانشناسی بالینی کودک و نوجوان، تهران

Asadi-Rajani M, Kachooei M, Ahmadbeygi Z, Vahidi E. The Relationship between Alexithymia and Unhealthy Eating Behaviors in Female Students of Tehran Universities in 2019: A Descriptive Study. JRUMS. 2021; 20 (8) :891-904