خانم

الهه محمدی حسینی‌نژاد

سوابق تحصیلی:

 

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی از دانشگاه تهران
کارشناسی روانشناسی بالینی از دانشگاه تهران


تخصص:
روان‌درمانگر رویکرد پارادوکس‌درمانی
(PTC)

حوزه فعالیت:

رواندرمانی فردی (بزرگسال)

 

  • روان‌درمانگر رویکرد پارادوکس‌درمانی :تخصص
  • رواندرمانی فردی (بزرگسال) :حوزه فعالیت
  • یک شنبه:روز حضور در کلینیک
  • بدون کارگاه:مدرس کارگاه

دوره های گذرانده شده:


دوره سوپرویژن گروهی پارادوکس درمانی برای اختلالات روانشناختی زیر نظر آقای دکتر بشارت
برنامه تخصصی تربیت درمانگر؛پارادوکس درمانی؛ برای اختلالات اضطرابی، وسواسی و نشانه‌های بدنی
دوره زوج درمانی مبتنی بر پارادوکس درمانی
کارگاه مبانی ذهنی‌سازی و دلبستگی؛ آقای دکتر قنبری
کارگاه مداخلات مبتنی بر ذهنی‌سازی و دلبستگی
دوره مقدماتی درمان پویشی فشرده و کوتاه‌مدت دکتر نیما قربانی
دوره درمان شناختی رفتاری اختلالات اضطرابی و خلقی دکتر لادن فتی
کارگاه واقعیت درمانی و تئوری انتخاب؛ زیر نظر انستیتو ویلیام گلسر در ایران. مدرس دکتر علی صاحبی
کارگاه درمان اختلالات جنسی و اعتیاد- دانشگاه تهران
شرکت در اولین همایش سراسری روانشناسی پویشی در ایران؛ دانشگاه شهید بهشتی
شرکت در دومین کنفرانس علمی روانشناسی و مشاوره؛ ترکیه و ارائه و چاپ مقاله
Image

مقالات:

بشارت، م. ع.، محمدی حسینی‌نژاد، ا.، غلامعلی لواسانی، م. (۱۳۹۳). نقش واسطه‌ای راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در رابطه بین ناگویی هیجانی، خشم و نشخوار خشم با سبک‌های دفاعی. دوفصلنامه روانشناسی معاصر، ۹، ۲۹-۴۸.

 Mohammadi hoseininezhad, E., Besharat, M. A., Haddadi, P., Abdolmanafi, A. (2011). Mediation effects of positive and negative affects on the relationship between perfectionism and physical health. Procedia, social and behavioral sciences, 30, 167-181.