خانم

 رویا رئیسی

سوابق تحصیلی:

 

کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی از دانشگاه شهید بهشتی

دانشجوی دکترای تخصصی روانشناسی، دانشگاه علامه طباطبایی

تخصص:

رواندرمانگر رویکرد دلبستگی و ذهن‌سازی 

حوزه فعالیت:

رواندرمانگر رابطه والد-کودک

 

 • رواندرمانگر رویکرد دلبستگی و ذهن‌سازی :تخصص
 • رواندرمانگر رابطه والد-کودک :حوزه فعالیت
 • دوشنبه آنلاین:روز حضور در کلینیک
 • بدون کارگاه:مدرس کارگاه

دوره های گذرانده شده:

 • کارگاه کاربست ذهن‌سازی و دلبستگی در روان‌درمانی و خانواده‌درمانی نوجوان، دکتر پریساسادات سیدموسوی
 • مداخلات مبتنی بر ذهن‌سازی و دلبستگی ویژه بزرگسالان دکتر سعید قنبری
 • کارگاه MBT reflective parenting _ موسسه آنا فروید- لندن
 • دوره جامع تربیت درمانگر نوجوان، خانم دکتر آسیه اناری
 • دوره‌ی طراحی بازیهای جدی در دانشگاه شهیدبهشتی، آزمایشگاه بازی و فناوریهای پیشرفته یادگیری دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
 • دوره رواندرمانی کودک با تاکید بر مداخلات دلبستگی محور، دکتر محمدعلی مظاهری، دکتر سعید قنبری،‌ دکتر پریسا سادات سید موسوی
 • کارگاه درمان مشکلات عاطفی نوجوان(مداخلات نوجوان)، خانم دکتر معصومه موسوی
 • ذهن‌سازی در رواندرمانی کودک، دکتر پریساسادات سید موسوی
 • مبانی منتالیزیشن، دکتر سعید قنبری
 • دوره فشرده مداخله در بحران دکتر پورشریفی
 • کاربست آراء دونالد وینی‌کات در روان‌درمانی والد-کودک دکتر پریسا سادات سیدموسوی
Image

مقالات:

 • محمدعلی بشارت، فاطمه رئیسی، هادی فرهمند، «آسیب‌های دلبستگی و افسردگی: نقش واسطه‌ای احساس خشم»، مجله مطالعات روانشناختی، دوره‌ی ۱۶، شماره‌ی ۲، تابستان ۱۳۹۹.