خانم

مهدیه مرادی پور

سوابق تحصیلی:

کارشناسی ارشد مشاوره خانواده دانشگاه علامه طباطبایی


تخصص:
PTC (Paradoxical Timetable Cure)

حوزه فعالیت:
زوج درمانگر و مشاور پیش از ازدواج

  • PTC (Paradoxical Timetable Cure) :تخصص
  • زوج درمانگر و مشاور پیش از ازدواج :حوزه فعالیت
  • چهارشنبه:روز حضور در کلینیک
  • بدون کارگاه :مدرس کارگاه

دوره های گذرانده شده:

کارگاه سوپر ویژن ptc برای درمان اختلالات روانشناختی دکتر بشارت
کارگاه آَشنایی با اعتیاد و مشاوره پایه دکتر مکری
کارگاه اختلالات افسردگی دکتر مکری
کارگاه روان درمانی چگونه عمل می کند؟ دکتر مکری
کارگاه آموزشی طیف اختلالات پسیکوتیک دکتر مکری
کارگاه آموزشی اختلالات شخصیت دکتر مکری
کارگاه خانواده درمانی اعتیاد دکتر بوستانی
کارگاه درمان اختلالات اضطرابی با رویکرد ptc  دکتر بشارت
کارگاه درمان اختلالات شخصیت با رویکرد ptc  دکتر بشارت
کارگاه تشخیص و درمان مشکلات جنسی دکتر بشارت
کارگاه زوج درمانی با رویکرد ptc دکتر بشارت
کارگاه اسیب شناسی و تشخیص اختلالات روانی دکتر بشارت
کارگاه مربی گری مهارتهای زندگی دکتر شفیعی فرد
کارگاه طرحواره درمانی دکتر شفیعی فرد
کارگاه تفسیر نقاشی کودک دکتر برجعلی
کارگاه مربیگری مهارتهای زندگی دکتر منوچهری
کارگاه CBT با گرایش زوج درمانی  
کارگاه مشاوره پیش از ازدواج دکتر یونسی
کارگاه مشاوره پیش از ازدواج دکتر تبریزی
کارگاه مداخلات در خیانت زناشویی دکتر خدابخشی
کارگاه مشاوره با رویکرد گشتالت درمانی دکتر بوستانی
کارگاه تربیت کودک اندیشمند پژوهشکده روزبه
کارگاه روان درمانی کوتاه مدت عینی stop دکتر عابدین
Image