خانم

نیلوفر عابدینی

سوابق تحصیلی:

کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی از دانشگاه تربیت مدرس

تخصص:
 رواندرمانگر رویکرد دلبستگی و ذهنی‌سازی

حوزه فعالیت:
رواندرمانی فردی (بزرگسال)

 افتخارات:

دانش‌آموخته رتبه اول کارشناسی ارشد در دانشگاه تربیت مدرس

  • رواندرمانگر رویکرد دلبستگی و ذهنی‌سازی:تخصص
  • رواندرمانی فردی (بزرگسال) :حوزه فعالیت
  • یکشنبه _ سه‌شنبه:روز حضور در کلینیک
  • بدون کارگاه :مدرس کارگاه

دوره های گذرانده شده:

کارگاه تربیت درمانگر ISTDP به تدریس دکتر علیرضا طهماسب

دو دوره کارگاه سوپرویژن درمانگری با رویکرد ISTDPتحت نظارت دکتر علیرضا طهماسب

کارگاه مبانی تحول دلبستگی و ذهن‌سازی به تدریس دکتر سعید قنبری

کارگاه مطالعات موردی در ذهن‌سازی و دلبستگی به تدریس دکتر سعید قنبری

کارگاه مداخلات مبتنی بر ذهن سازی و دلبستگی ویژه بزرگسالان به تدریس دکتر سعید قنبری

کارگاه آموزشی روان‌درمانگری کوتاه‌مدت مبتنی برCCRT به تدریس دکتر پرویز آزادفلاح

کارگاه مداخلات ذهن‌سازی و دلبستگی/ویژه کودکان به تدریس دکتر پریسا سید‌موسوی

کارگاه آموزشی تربیت مربی کودک در موسسه پژوهشی کودکان دنیا

کارگاه آموزشی مربیگری اوتیسم به تدریس دکتر ماه‌منیر عزیزی

کارگاه آموزشی بازی درمانی فشرده به تدریس دکتر سیما قدرتی

Image

مقالات:

چاپ یک مقاله علمی تحت عنوان «اثر القای عاطفه مثبت بر کنش شناختی کلامی با توجه به بعد شخصیتی برونگرایی» در فصل‌نامه مجله روانشناسی

ترجمه مقاله «خودشیفته خجالتی» نوشته سلمان اختر(در نوبت چاپ در مجله دانش روانشناسی)

چاپ دو مقاله در ارتباط با روانشناسی رشد و تربیت کودک در صفحه تخته سفید روزنامه شرق

چاپ یک مقاله در مجله آوای کودکی در ارتباط با کودکان طیف اوتیسم