خانم

نیلوفر عابدینی

سوابق تحصیلی:

کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی از دانشگاه تربیت مدرس

تخصص:
روان‌درمانگر رویکرد روابط موضوعی (روان تحلیل‌گر)

حوزه فعالیت:
رواندرمانی فردی (بزرگسال)

 افتخارات:
دانش‌آموخته رتبه اول کارشناسی ارشد در دانشگاه تربیت مدرس

 • رواندرمانگر رویکرد دلبستگی و ذهنی‌سازی:تخصص
 • رواندرمانی فردی (بزرگسال) :حوزه فعالیت
 • یکشنبه _ سه‌شنبه:روز حضور در کلینیک
 • بدون کارگاه :مدرس کارگاه

دوره های گذرانده شده:

 1. کارگاه تربیت درمانگر ISTDP به تدریس دکتر علیرضا طهماسب
 2. دو دوره کارگاه سوپرویژن درمانگری با رویکرد ISTDPتحت نظارت دکتر علیرضا طهماسب
 3. کارگاه مبانی تحول دلبستگی و ذهن‌سازی به تدریس دکتر سعید قنبری
 4. کارگاه مطالعات موردی در ذهن‌سازی و دلبستگی به تدریس دکتر سعید قنبری
 5. کارگاه مداخلات مبتنی بر ذهن سازی و دلبستگی ویژه بزرگسالان به تدریس دکتر سعید قنبری
 6. کارگاه آموزشی روان‌درمانگری کوتاه‌مدت مبتنی برCCRT به تدریس دکتر پرویز آزادفلاح
 7. کارگاه مداخلات ذهن‌سازی و دلبستگی/ویژه کودکان به تدریس دکتر پریسا سید‌موسوی
 8. کارگاه آموزشی تربیت مربی کودک در موسسه پژوهشی کودکان دنیا
 9. کارگاه آموزشی مربیگری اوتیسم به تدریس دکتر ماه‌منیر عزیزی
 10. کارگاه آموزشی بازی درمانی فشرده به تدریس دکتر سیما قدرتی
 11. کارگاه تکنیک‌های روان‌درمانی مبتنی بر انتقال TFP در ISTDP  به تدریس دکتر احسان توکلیان
 12. کارگاه جامع ارزیابی شخصیت سواپ (SWAP)  به تدریس دکتر علیرضا طهماسب
 13. کارگاه عشق و جنسیت به تدریس دکتر علیرضا طهماسب
 14. کارگاه تربیت درمانگر  با رویکرد TFP به تدریس دکتر هما صادقی.
 15. دو دوره کارگاه سوپرویژن درمانگری با رویکرد دلبستگی و ذهن‌سازی تحت نظارت دکتر سعید قنبری
Image

مقالات:

 1. اثر القای عاطفه مثبت بر کنش شناختی کلامی با توجه به بعد شخصیتی برونگرایی، فصل‌نامه مجله روانشناسی
 2. ترجمه مقاله «خودشیفته خجالتی» نوشته سلمان اختر(در نوبت چاپ در مجله دانش روانشناسی)
 3. چاپ دو مقاله در ارتباط با روانشناسی رشد و تربیت کودک در صفحه تخته سفید روزنامه شرق
 4. چاپ یک مقاله در مجله آوای کودکی در ارتباط با کودکان طیف اوتیسم
پایان نامه:
اثر القای عاطفه مثبت/منفی بر کنش شناختی کلامی/تجسمی با توجه به ابعاد برون‌گرایی/نوروزگرایی (کارشناسی ارشد)