خانم

نیکو پیشکاری

سوابق تحصیلی:

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، خانواده‌درمانی از دانشگاه شهیدبهشتی
کارشناسی روانشناسی از دانشگاه زنجان

تخصص:
روان‌درمانگر رویکرد دلبستگی و ذهن‌سازی

حوزه فعالیت:
روان‌درمانی فردی (بزرگسال)

افتخارات:
کسب رتبه اول در مصاحبه استعداد درخشان (بدون کنکور) مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شهیدبهشتی، رشته روانشناسی بالینی خانواده (سال 98)
کسب رتبه سوم منطقه و سیزدهم کشوری در المپیاد علمی دانشجویی روانشناسی

 • روان‌درمانگر رویکرد دلبستگی و ذهن‌سازی:تخصص
 • رواندرمانی فردی (بزرگسال) :حوزه فعالیت
 • آنلاین:روز حضور در کلینیک
 • بدون کارگاه:مدرس کارگاه

دوره های گذرانده شده:

 1. دوره مبانی دلبستگی و ذهنی سازی، دکتر سعید قنبری
 2. دوره مداخلات دلبستگی و ذهنی سازی بزرگسال، دکتر سعید قنبری
 3. دوره مطالعه موردی از دیدگاه دلبستگی و ذهنی سازی، دکتر سعید قنبری
 4. دوره سوپرویژن گروهی دلبستگی و ذهنی سازی بزرگسال، دکتر سعید قنبری
 5. کنگره روانشناسی مثبت، دانشگاه شهیدبهشتی
 6. کنگره بهزیستی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
 7. کارگاه جامع شخصیت، دکتر علیرضا طهماسب
 8. وبینار «روانکاو بودن در دوران بحران»، پروفسور نانسی مک‌ویلیامز
 9. دوره مقاله‌خوانی دلبستگی و منتالیزیشن کلینیک هیلان
 10. سلسله نشست‌های تخصصی هفتگی و ماهیانه آکادمی NNP
Image

مقالات:

 1. پیشکاری, ن, عبدخدایی, ز. (1400). توصیف و مقایسه تجربه زیسته بزرگسالان در دو پیک اول و دوم پاندمی کوید-19. روانشناسی تحولی: روانشناسان ایرانی, 18(69), 3-21.
 2. اکاتی، ن.، پیشکاری، ن.، رضوانی شکیب، م.، و عبدخدایی، ز. ( 1399). راهبردهای مقابله ای در زمان شیوع ویروس کوید-19 در سه گروه نوجوان، جوان و میانسال. اولین کنگره ملی دانشگاه و کوید-19. تهران، دانشگاه صنعتی شریف.
 3. یوسفی افراشته، م.، شهبازی، ن.، سعادتی، ف.، پیشکاری، ن.، و بدخش، م. (1396). پیش بینی خودکارآمدی تحصیلی بر اساس راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان، سرسختی روانشناختی و سرزندگی تحصیلی. چهارمین همایش ملی روانشناسی مدرسه، تهران، دانشگاه تهران.
 4. یوسفی افراشته، م.، بدخش، م.ر.، پیشکاری، ن.، سعادتی، ف.، و شهبازی، ن. (1396). مقایسه راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان، سرسختی روانشناختی و سرزندگی تحصیلی در دانش آموزان باهوش و عادی. چهارمین همایش ملی روانشناسی مدرسه، تهران، دانشگاه تهران.
 5. Okati, N., Pishkari, N, Rezvani Shakib, M., & Abdehkhodaei, Z. (2022). Description and comparison of coping strategies during the outbreak of the Covid-19 pandemic in three groups of adolescents, young adults, and middle adults: a phenomenological study. Journal of General Psychology. (under review)
 6. Pishkari, N., & Seyedmousavi, P. (2023). The role of attachment and mentalizing capacity in predicting parenting characteristics of mothers with infertility treatment experience. Trends in Psychology. (under review)

کتاب:
اوسترگارد هگلکوئیست، ج.، راسموسن، هینو. (2021). ذهن سازی در خانواده، راهنمایی برای متخصصین و والدین. ترجمه پریساسادات سیدموسوی، نیکو پیشکاری، نازنین اکاتی (1401). (در دست چاپ: نشر دانژه)

ارائه:
هم بنیان گذار آکادمی علمی NNP : همکاری با آکادمی علمی تخصصی NNP در قالب تولید محتوا، مشاوره المپیاد، برگزاری کارگاه ها و ارائه های علمی تخصصی روانشناسی، از سال 99.

پایان نامه:

نقش دلبستگی و ظرفیت ذهنی سازی در پیش بینی خصیصه های والدگری مادران دارای تجربه درمان ناباروری (کارشناسی‌ارشد)