دکتر

راحله صادقی

سوابق تحصیلی:

کانديدای دکتری رشته مشاوره دانشگاه محقق اردبيلی

کارشناسی ارشد رشته مشاوره خانواده دانشگاه خوارزمی

کارشناسی رشته مشاوره دانشگاه گيلان

تخصص:
درمانگر پارادوکس درمانی

حوزه درمانی:
زوج درمانی، مشاوره خانواده، مشاوره پيش از ازدواج
سکس تراپی و درمانگر مشکلات جنسی

افتخارات:
رتبه 5 کشوری دکتری مشاوره

 • پارادوکس درمانی:تخصص
 • زوج درمانگر

  :حوزه فعالیت
 • یکشنبه، پنج شنبه:روز حضور در کلینیک
 • بدون کارگاه :مدرس کارگاه

دوره های گذرانده شده:

 1. خانواده‌ درمانی راه‌حل محور
 2. آشنايی مقدماتی درمان شناختی-رفتاری
 3. مشاوره پيش از ازدواج
 4. طرحواره درمانی
 5. تکنيک‌های ذهن آگاهی (mindfulness)
 6. درمانگر PTC برای اختلالات اضطرابی، وسواسی و نشانه‌های بدنی
 7. سکس درمانی، تشخيص و درمان اختلالات جنسی
 8. درمان مبتنی بر تعهد و پذيرش
 9. زوج درمانی به روش PTC
 10. درمان و تعديل اختلالات و ويژگی‌های مشکل ساز شخصيت
 11. درمانگر PTC برای اختلالات افسردگی
Image

مقالات:

 1. صادقی صومعه عليايی، راحله؛ خدابخشی، آناهيتا؛ اکبری، محمداسماعيل؛ کوهساريان، مهدی؛ کلهرگلکار، مهدی. تصوير بدنی و عزت نفس: مقايسه دو گروه از زنان مبتلا به سرطان پستان. فصلنامه علمی - پژوهشی بيماری های پستان ايران. ۱۳۹۱; ۵ (۲ و ۳) :۱۶-۲۹.
 2. صادقی صومعه، راحله و فلاح زاده، هاجر و شيرازی، نسرين. نقش احترام متقابل و راهبردهای مقابله با استرس در سازگاری زناشويی زنان. 1396؛ ششمين کنگره انجمن روانشناسی ايران،تهران.
 3. فاطمی، فاطمه؛ صادقی، راحله؛ شاهبان، حميده. اثربخشی برنامه ترکيبی آموزش فلسفه به کودکان و همدلی بر شايستگی اجتماعی دانش آموزان. مجله تفکر و کودک. 1399؛11(2). 211-219.
 4. صادقی، راحله؛ رضايي شريف، علی؛ مولايي نسب، سيد ابراهيم و فاطمی، فاطمه السادات. (1401). ويژگی‌های روان‌سنجی فرم کوتاه مقياس احساس گناه بين‌فردی و رابطه آن با اضطراب بيماری کرونا. فصلنامه روان‌شناسی کاربردی. 16(2)، 83-105.
 5. صادقی، راحله؛ کيانی، احمدرضا؛ مرادی پور، مهديه و نفر، زهرا. اثربخشی برنامه روان-آموزشگری زوجی مبتنی بر روش گاتمن بر تعارضات زناشويی و کیفيت زندگی خانوادگی والدين کودکان با اختلال طيف اُتيسم. تعليم و تربيت استثنايی. ۱۴۰۱; ۵ (۱۷۱) :۲۳-۳۳.
 6. صادقی، راحله؛ فاطمی، فاطمه سادات و صدری، اسماعیل. (1402). اثربخشی آموزش ذهن‌آگاهی بر بهزیستی روان‌شناختی و اشتیاق تحصیلی دانش‌آموزان با پیشرفت تحصیلی پایین. فصل‌نامه پژوهش‌های کاربردی روانشناختی14(1)، 129-144.
 7. Amini-Tehrani, M., Nasiri, M., Sadeghi, R., Hoseini, E. S., Jalali, T., & Zamanian, H. (2020). Social-Ecological measure of resilience: an adapted measure for Persian-speaking university students. Health promotion perspectives10(3), 207.
 8. Amini-Tehrani, M., Nasiri, M., Jalali, T., Sadeghi, R., Ghotbi, A., & Zamanian, H. (2020). Validation and psychometric properties of Suicide Behaviors Questionnaire-Revised (SBQ-R) in Iran. Asian journal of psychiatry47, 101856.
 9. Amini‐Tehrani, M., Sadeghi, R., Nasiri, M., Jalali, T., & Zamanian, H. (2021). Suicide‐related interpersonal needs of young Iranian people: A preliminary validation of thwarted belongingness and perceived burdensomeness constructs. Clinical Psychology & Psychotherapy28(2), 422-437.
 10. Amini-Tehrani, M., Nasiri, M., Jalali, T., Sadeghi, R., Mehrmanesh, M. & Zamanian, H. Relational adverse childhood experiences questionnaire: development and retrospective validation among young Iranian people. Curr Psychol 42, 5306–5321 (2023).
پایان نامه:
ارزیابی مدل کیفیت رابطه زوجی بر اساس دلبستگی و بدرفتاری هجانی با میانجی‌گری‌ کارشکنی، رابطه بهوشیارانه و هویت زوجی؛ و تعیین اثربخشی بسته آموزشی مبتنی بر مد (دکتری)