دکتر

سارا جوادیان

سوابق تحصیلی:

کاندیدای دکتری در دانشگاه ملبورن استرالیا (University of Melbourne)

کارشناسی ارشد روانشناسی تحولی کودک از دانشگاه کالج لندن (University College London-UCL)

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی کودک و نوجوان از دانشگاه شهید بهشتی

کارشناسی روانشناسی بالینی از دانشگاه شهید بهشتی


تخصص:

روان درمانگر و پژوهشگر رویکرد دلبستگی و ذهن‌سازی (Attachment and Mentalization-based approach)


حوزه فعالیت:

روان درمانی والد-کودک

افتخارات:

فارغ التحصیل با رتبه برتر در دوره ارشد از دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه کالج لندن (UCL)

مقاله برتر در اولین کنفرانس ملی رشد، توسعه و سلامت انسان (دستاوردهای علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهیدبهشتی)

جزء سه مقاله برتر در نخستین کنفرانس ملی تحقیقات کاربردی در علوم انسانی و روانشناسی

 • دلبستگی و ذهن‌سازی :تخصص
 • روان‌درمانگر والد-کودک/ نوجوان :حوزه فعالیت
 • چهارشنبه:روز حضور در کلینیک
 • ویتامین:مدرس کارگاه

دوره های گذرانده شده:

 1. سوپرویژن روان‌درمانی والد-کودک و نوجوان با رویکرد دلبستگی و ذهنی‌سازی، تحت نظارت خانم دکتر پریسا سیدموسوی.
 2. دوره مداخلات ذهنی‌سازی ویژه کودکان، تحت نظارت خانم دکتر پریسا سیدموسوی.
 3. دوره کاربست ذهن‌سازی و دلبستگی در روان‌درمانی و خانواده درمانی نوجوان، تحت نظارت خانم دکتر پریسا سیدموسوی.
 4. دوره مبانی تحول دلبستگی و ذهنی‌سازی: از کودکی تا بزرگسالی، تحت نظارت آقای دکتر سعید قنبری.
 5. دوره کاربست آراء دونالد وینیکات در روان درمانی والد-کودک، تحت نظارت خانم دکتر پریسا سیدموسوی.
 6. دوره مطالعات موردی در ذهنی سازی و دلبستگی، تحت نظارت آقای دکتر سعید قنبری.
 7. دوره 100 ساعته روان درمانی کودک با رویکرد شناختی-رفتاری (CBT) تحت نظارت خانم دکتر کارینه طهماسیان ، انجمن روان‌شناسی ایران، تهران.
 8. دوره فرزندپروری (PMT) تحت نظارت خانم دکتر کارینه طهماسیان.
 9. دوره بهوشیاری مبتنی بر کاهش استرس (Mindfulness-based Stress Reduction) ، تحت نظارت امیرحسین ایمانی، بیمارستان آتیه.
 10. دوره مهارت های زندگی، تحت نظارت خانم دکتر اسما عاقبتی.
 11. مداخله در بحران خودکشی، تحت نظارت آقای دکتر حمید پورشریفی.
 12. مادری و دوران بارداری، دکتر ساناز حلمی.
 13. Parent-Child Interaction Therapy Adapted for Selective Mutism (PCIT-SM), Delivered by Dr. Steven Kurtz.
 14. Childhood Trauma, the Brain and the Social World. Delivered by Professor Peter Fonagy, Anna Freud National Centre for Children and Families, London, UK.
 15. Childhood Trauma and the Brain: What have we learnt from neuroscience? Delivered by Dr. Eamon McCrory, Anna Freud National Centre for Children and Families, London, UK.
 16. Supporting Bereaved Children in Early Years Settings. Delivered by Dr. Camilla Rosan, Anna Freud National Centre for Children and Families, London, UK.
 17. AMBIT (Adaptive Mentalization Based Integrative Treatment). Delivered by Liz Cracknell, Anna Freud National Centre for Children and Families, London, UK.
 18. Good Inside parenting workshops. Delivered by Dr. Becky Kennedy.
Image

مقالات:

 1. جوادیان، سارا؛ زرانی، فریبا؛ فتح آبادی، جلیل و گودرزی پور، کوروش. (1397). اثربخشی هنردرمانی مبتنی بر بهوشیاری بر کیفیت زندگی کودکان مبتلا به سرطان، در نخستین کنفرانس ملی تحقیقات کاربردی در علوم انسانی و روانشناسی. (COI: ARHP01-027)
 2. Javadian, S., Pavlopoulou, G. (2023). Immigrant students’ inclusion in the UK: Teachers’ perspectives and school policies. Ready for submission.
 3. Javadian, S., Zarani, F., Fathabadi, J., Goudarzipour, K. (2023). Mindfulness-Based Art Intervention for children with cancer (A Pilot Study). Ready for submission.

ارائه:
 1. اثربخشی هنردرمانی مبتنی بر بهوشیاری بر تجربه درد، پریشانی، و کیفیت زندگی کودکان مبتلا به سرطان. (1397). ارائه شفاهی در اولین کنفرانس ملی رشد، توسعه و سلامت انسان (دستاوردهای علوم تربیتی و روانشناسی) دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
 2. Hearing the voices of children from migrant and refugee backgrounds: Co-design of a Mindfulness-Based Art Intervention. (2022). Oral presentation at the migration, refugees and statelessness conference, University of Melbourne, Austarlia.

پایان نامه:
 1. Co-design of a Mindfulness-Based Art Intervention with and for children from refugee backgrounds. (Ph.D. University of Melbourne)
 2. Immigrant students’ inclusion in the UK: Teachers’ perspectives and school policies. (MSc. University College London)
 3. اثربخشی هنردرمانی مبتنی بر بهوشیاري بر تجربه درد، پریشانی و کیفیت زندگی کودکان مبتلا به سرطان (کارشناسی ارشد)