خانم

خانم سارا جوادیان

سوابق تحصیلی:

کارشناسی ارشد روانشناسی تحولی کودک از دانشگاه کالج لندن (University College London-UCL)

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی کودک و نوجوان از دانشگاه شهید بهشتی

کارشناسی روانشناسی بالینی از دانشگاه شهید بهشتی


تخصص:

روان درمانگر و پژوهشگر رویکرد دلبستگی و ذهن‌سازی (Mentalization)

حوزه فعالیت:

روان درمانگر والد-کودک/ نوجوان

 

افتخارات:

مقاله برتر در اولین کنفرانس ملی رشد، توسعه و سلامت انسان (دستاوردهای علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی).

جزء سه مقاله برتر در نخستین کنفرانس ملی تحقیقات کاربردی در علوم انسانی و روانشناسی.

  • دلبستگی و ذهن‌سازی :تخصص
  • روان‌درمانگر والد-کودک/ نوجوان :حوزه فعالیت
  • چهارشنبه:روز حضور در کلینیک
  • ویتامین:مدرس کارگاه

دوره های گذرانده شده:

سوپرویژن روان درمانی والد-کودک و نوجوان با رویکرد دلبستگی و ذهنی سازی، تحت نظارت خانم دکتر پریسا سیدموسوی.

دوره مداخلات ذهنی سازی ویژه کودکان، تحت نظارت خانم دکتر پریسا سیدموسوی.

دوره کاربست ذهن سازی و دلبستگی در روان درمانی و خانواده درمانی نوجوان، تحت نظارت خانم دکتر پریسا سیدموسوی.

دوره مبانی تحول دلبستگی و ذهنی سازی: از کودکی تا بزرگسالی، تحت نظارت آقای دکتر سعید قنبری.

دوره کاربست آراء دونالد وینیکات در روان درمانی والد-کودک، تحت نظارت خانم دکتر پریسا سیدموسوی.

دوره مطالعات موردی در ذهنی سازی و دلبستگی، تحت نظارت آقای دکتر سعید قنبری.

دوره روان درمانی کودک با رویکرد شناختی رفتاری، تحت نظارت خانم دکتر کارینه طهماسیان.

دوره فرزندپروری (PMT)، تحت نظارت خانم دکتر کارینه طهماسیان.

دوره بهوشیاری مبتنی بر کاهش استرس (Mindfulness-based Stress Reduction)، تحت نظارت امیرحسین ایمانی، بیمارستان آتیه.

دوره مهارت های زندگی، تحت نظارت خانم دکتر اسما عاقبتی.

Image

مقالات:

Javadian, S., Pavlopoulou, G. (2021). Understanding immigrant acceptance in schools from the perspective of teachers in the UK. Ready for submission.

Javadian, S., Zarani, F., Fathabadi, J., Goudarzipour, K. (2020). Paint the moment: The effectiveness of Mindfulness-Based Art Therapy on children with cancer (A Pilot Study). Ready for submission.

جوادیان، سارا؛ زرانی، فریبا؛ فتح آبادی، جلیل و گودرزی پور، کوروش. 1397. اثربخشی هنردرمانی مبتنی بر بهوشیاری بر کیفیت زندگی کودکان مبتلا به سرطان، در نخستین کنفرانس ملی تحقیقات کاربردی در علوم انسانی و روانشناسی. COI: ARHP01-027