دکتر

ساناز حلمی

سوابق تحصیلی:

کاندیدای دکتری روان‌شناسی از دانشگاه شهیدبهشتی
کارشناسی‌ارشد روان‌شناسی بالینی دانشگاه علامه طباطبایی

تخصص:
روان‌درمانگر رویکرد روابط موضوعی (روان‌تحلیلگر)

حوزه فعالیت:
روان‌درمانی فردی (بزرگسال)


افتخارات:
رتبه سوم کنکور دکترای تخصصی روان‌شناسی
جایزه بهترین دانشجو درعلوم کامپیوتر در دانشگاه UCL
Misys Foundation Scholarship: Cerebrus Solutions Prize (Theory) for undergraduate students in computer science


  • روان‌درمانگر رویکرد روابط موضوعی (روان‌تحلیلگر) :تخصص
  • روان‌درمانی فردی:حوزه فعالیت
  • آنلاین:روز حضور در کلینیک
  • در جست‌وجوی کودک فراموش شده ، مادری در دوران بارداری :مدرس کارگاه

دوره های گذرانده شده:


کارگاه آموزشی مقدماتی درمانگری روابط ابژه
دوره یکساله درآمدی بر نظریه‌های روابط ابژه
کارگاه آموزشی تخصصی درمانگری روابط ابژه
کارگاه آموزشی پیشرفته تخصصی درمانگری روابط ابژه
دوره مبانی تحولی دلبستگی و ذهن‌سازی از کودکی تا بزرگسالی
 دوره مداخالت مبتنی بر ذهن‌سازی و دلبستگی ویژه بزرگسالان
دوره مطالعات موردی در ذهن‌سازی و دلبستگی
کارگاه آموزشی مبانی روان‌کاوی
کارگاه روان‌درمانی کوتاه مدت یکپارچه نگر
دوره آموزشی مقدماتی رفتاردرمانی دیالکتیک
کارگاه آموزشی روان‌درمانی کودک با تاکید بر مداخلات دلبستگی‌محور
کارگاه آموزشی رفتاردرمانی شناختی در اختلالات اضطرابی و افسردگی
کارگاه آموزشی Supervisions & Training of the Self of the Therapist
کارگاه زوج‌درمانی شناختی-رفتاری پیشرفته
کارگاه زوج‌درمانی هیجان‌مدار (Hold Me Tight)
کارگاه آموزشی آسیب‌شناسی روابط: چرا رابطه‌ها به بن‌بست می‌رسندImage

مقالات:

ارزش سواد رسانه‌ای در پیشگیری از بدفهمی جویندگان معنویت از عرفان. اولین کنفرانس بین‌المللی سواد رسانه‌ای در ایران
رسانه جمعی و تأثیر آن بر ازدواج جوانان ایرانی در سال‌های اخیر.اولین کنفرانس بین‌المللی سواد رسانه‌ای در ایران
کاربرد شناخت مبنایی دفاع طبیعی فرد و جامعه از خود در برابر تهاجم‌های فرهنگی در سامان‌دهی سواد رسانه‌ای, اولین کنفرانس بین‌المللی سواد رسانه‌ای در ایران
ارتقای مهارت‌های سواد رسانه‌ای برای به چالش کشیدن تصویر زنان در تلویزیون. اولین کنفرانس بین‌المللی سواد رسانه‌ای در ایران
زبان و اختلال اسکیزوفرنی: روایت پسخوراند تنظیمی در سیستم ذهن-بدن-جهان, ششمین سمپوزیوم نوروپسیکولوژی ایران
تبیین تحولی آسیب‌شناسی روانی با درنظرداشت نقش خانواده و فرهنگ.
فصنامه علمی-ترویجی رویش روان شناسی 1397؛ 7(5):221-
بررسی عوامل مؤثر بر احساس امنیت اجتماعی زنان و مردان ساکن شهر تهران. نخستین همایش بین‌المللی زنان و زندگی شهری
مقایسه شاخصه‌های جمعیت شناختی زنان و مردان متولد دهه 60 در شهر تهران. نخستین همایش بین‌المللی زنان و زندگی شهری
الگوهای علّی بیگانگی اجتماعی و عاطفی ایرانیان با میانجی‌گری علائم روان‌شناختی.دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌های نوین در علوم انسانی

 

Identification of Psycho-Social Needs and Coping Strategies in Iranian Children with Cancer Basic & Clinical Cancer Research 2019, 11(3): 124-134


Exploring the Role of Self-Efficacy for Coping with Breast Cancer: A Systematic Reviey arch Breast Cancer 2017; 4(2): 42-57

Enhancement of executive functions with computerized joyful attentive training in older Adults Journal of Modern Rehabilitation  2016; 10(3): 120-7
toward the better understanding of actual use of technology by Iranian students: moderators and mediators of computer uses. (in English) Journal of Applied Psychology 2014; 7:27-49

The role of impulsivity, risk-taking, and sensation-seeking in people prone to substance abuse. (in English) Journal of Applied Psychology2014; 6:48-60

Analysis of Anger Mood in Children Based on Their Emotional Awareness and Coping Strategies 7th International Congress of Child and Adolescent Psychiatry

Comparing semantic memory and its effect on language comprehension between creative and schizophrenic individuals.3rd Basic and Clinical Neuroscience Congress