دکتر سمانه بهزادپور

سوابق تحصیلی:

دکتری تخصصی روانشناسی بالینی، دانشگاه شهیدبهشتی

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه علامه طباطبایی

کارشناسی روانشناسی بالینی، دانشگاه علم و فرهنگ

تخصص:
رواندرمانگر رویکرد شناختی-رفتاری

حوزه فعالیت:
روان درمانی فردی کودک

افتخارات:
مشمول جایزه تحصیلی بنیاد ملی نخبگان در سال تحصیلی 95-96  و 96-97

كسب امتیاز بورسیه اعزام دانشجویان به خارج از کشور در مقطع دكتري در سال 1394

کسب رتبه 9 کشوری در کنکور دکتری روانشناسی سال 1394

دانشجوی استعداد درخشان در مقطع کارشناسی ارشد (رتبه اول)

دانشجوی استعداد درخشان در مقطع کارشناسی (رتبه اول)

 • رواندرمانگر رویکرد شناختی-رفتاری :تخصص
 • رواندرمانگر کودک و نوجوان:حوزه فعالیت
 • سه شنبه و پنج‌شنبه:روز حضور در کلینیک
 • ارزیابی و تشخیص اختلالات شایع دوران کودکی:مدرس کارگاه

دوره های گذرانده شده:

 1. کارگاه 20 ساعته مبانی تحول دلبستگی و ذهنی‌سازی (منتالیزیشن): از کودکی تا بزرگسالی. سال 1399. با تدریس دکتر سعید قنبری
 2. کارگاه 16 ساعته مداخلات ذهنی‌سازی و دلبستگی ویژه کودکان. سال 1399. با تدریس دکتر پریسا موسوی
 3. دوره آموزشی 110 ساعته تربیت روان‌درمانگر شناختی رفتاری کودک، دانشگاه تهران، سال 1395 (با سرپرستی دکتر اسماء عاقبتی)
 4. کارگاه 16 ساعته ارزیابی و تشخیص اختلالات روانی. سال 1398. با تدریس خانم دکتر موسوی
 5. کارگاه 16 ساعته درمان شناختی-رفتاری اضطراب کودک با رویکرد شناختی-رفتاری. سال 1395. با تدریس دکتر سیما قدرتی
 6. کارگاه آموزشی 16 ساعته شناخت‌درمانی سال 1393 (دکتر بهشتیان، دانشگاه علامه طباطبائی)
Image

مقالات:

 1. بهزادپور سمانه؛ پوراعتماد، حمیدرضا؛ اکبری زردخانه، سعید؛ سرداری، سهیلا. (1400). مقایسۀ نشانه‌های اضطرابی در کودکان پیش دبستانی با و بدون اختلال طیف اتیسم. مجله کومش، 23 (4)، 425-432
 2. بهزادپور سمانه؛ پوراعتماد، حمیدرضا؛ اکبری زردخانه، سعید. (1399). عوامل خطرسازِ اضطراب در کودکان و نوجوانان دارای اختلال طیف اتیسم: یک مرور نظام‌مند. مجله سلامت روان کودک، 7(4)، 165-180
 3. صوفی، سحر؛ بهزادپور، سمانه. (1399). تأثیر اشتغال مادران ایرانی بر وضعیت بهداشت روانی فرزندانشان: یک مرور نظام­‌مند. مجله تعالی بالینی. 10 (2)، 22-32
 4. بهزادپور سمانه؛ پوراعتماد، حمیدرضا؛ اکبری زردخانه، سعید. (1399). مفهوم‌پردازی اضطراب همبود در اختلال طیف اتیسم: یک مرور نظام‌دار یکپارچه. مجله کومش، 23(1)، 11-19
 5. بهزادپور سمانه؛ پوراعتماد، حمیدرضا؛ اکبری زردخانه، سعید. (1399).  مروری بر نقش انواع سوگیری­‌های شناختی در ایجاد و حفظ اضطراب کودکی. مجله تعالی بالینی، 10(1)، 52-70
 6. فردوسی، سیما؛ بابایی، زهرا و بهزادپور، سمانه. (1398). نقش باورهای فراشناختی و راهبردهای کنترل فکر در پیش‌بینی علائم اضطراب اجتماعی در دانشجویان. مجله دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی، 20(4)، 15-23.
 7. بهزادپور سمانه؛ پوراعتماد، حمیدرضا؛ اکبری زردخانه، سعید. (1398). مهارت‌های رشدی لازم برای اثربخشی درمان‌های شناختی رفتاری در کودکان: مروری چترگونه. مجله تعالی بالینی، 9(2)، 46-55
 8. محمدی نسب، حمیده؛ سیدموسوی، پریسا؛ بهزادپور، سمانه. (1398). اثربخشی هنردرمانی گروهی بیانگر بر کاهش مشکلات درونی‌سازی و برونی‌سازی کودکان بدسرپرست، مجله دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی، 20(3)، 101-109.
 9. بهزادپور، سمانه؛ مطهری، زهراسادات و سهرابی، فرامرز. (1397). پیش بینی انگیزه پیشرفت بر اساس سرسختی روانشناختی و حمایت اجتماعی در دختران دانش آموز. فصلنامه روانشناسی تربیتی، 14، 13-151
 10. بهزادپور، سمانه؛ مطهری، زهراسادات و سهرابی، فرامرز (1394). پيش‌بيني نشخوار فكري بر اساس سازگاري اجتماعی و هيجانی در بيماران مبتلا به وسواس فكری عملي. دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی، 16 (4)، 53-60
 11. بهزادپور، سمانه؛ مطهری، زهرا سادات؛ سهرابی، فرامرز  وکیلی، مریم (1394)، اثربخشی آموزش تاب­‌آوری بر بهزیستی روانشناختی زنان نابارور، مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام، 23 (5)، 131-142
 12. بهزادپور، سمانه؛ مطهری، زهراسادات و گودرزی، پگاه (1392). رابطه‌ی بین حل مسأله و تاب­‌آوری با میزان رفتارهای پرخطر در بین دانش آموزان دارای پیشرفت تحصیلی بالا و پایین، مجله روانشناسی مدرسه، 2 (4)، 25-42
 13. بهزادپور، سمانه؛ مطهری، زهراسادات و سهرابی، فرامرز (1392). نقش دینداری و تاب آوری در پیش‌بینی استرس زناشویی مادران دارای فرزند با اختلال نارسایی توجه/ بیش فعال، مجله روانشناسی افراد استثنایی دانشگاه علامه طباطبائی، 5 (18)، 71-87
 14. مطهری، زهرا سادات؛ احمدی، خدابخش؛ بهزادپور، سمانه و آزموده، فاطمه (1392)، اثربخشی حضور ذهن بر کاهش دلزدگی زناشویی مادران دارای فرزند مبتلا به نقص توجه- بیش فعالی، فصنامه مشاوره و روان درمانی کردستان،  3 (4)،  592-612
 15. زرانی، فریبا؛ بهزادپور، سمانه؛ بابایی، زهرا. (1396). تحلیلی بر نقش فرهنگ در آسیب شناسی روانی، مجله رویش روانشناسی، 6 (1)، 191-224
 16. بهزادپور، سمانه؛ وکیلی، مریم؛ مطهری، زهرا سادات و سهرابی، فرامرز (1393)، بررسی رابطه دلزدگی زناشویی با دینداری و تاب آوری در زنان بارور و نابارور، فصلنامه نسیم تندرستی، 2(4)، 17-24
 17.  
 18. بهزادپور، سمانه؛ سهرابی، فرامرز؛ برجعلی، احمد و مطهری، زهرا سادات (1392)، بررسی مقایس‌ه­ای کنترل توجه و نشخوار فکری در بیماران مبتلا به وسواس فکری عملی و افراد عادی، فصلنامه تحقیقات روانشناختی، 5 (17)، 1-12
 19. مطهری، زهرا سادات؛ بهزادپور، سمانه و سهرابی، فرامرز (1392). تبیین سطح تعارض زناشویی بر اساس هیجان خواهی و تاب آوری در زوجین، فصلنانه زن و مطالعات خانواده، 5 (20)، 105-122 
 20. Behzadpoor, S., & Pouretemad, H. (2022). Some comments on" intolerance of uncertainty" for explaining anxiety in children with autism. Asian Journal of Psychiatry, 79, 103333-103333.
 21. Ghanbari, S., Vahidi, E., Behzadpoor, S., Goudarzi, Z., & Ghabezi, F. (2022). Parental reflective functioning and preschool children’s psychosocial functioning: the mediating role of children’s emotion regulation. European Journal of Developmental Psychology, 1-22.
 22. Vahidi, E., Ghanbari, S., & Behzadpoor, S. (2021). The relationship between mentalization and borderline personality features in adolescents: mediating role of emotion regulation. International Journal of Adolescence and Youth26(1), 284-293.
 23. Behzadpoor, S., & Pouretemad, H. (2021). Some comments on cognitive behavioral therapy for anxiety in children with autism. Asian Journal of Psychiatry56, 102553-102553.
 24. Behzadpoor, S., Pouretemad, H., Akbari Zardkhaneh, S. (2019). Cognitive Prerequisites in Development of Childhood Anxiety: An Integrative Literature Review and  Thematic Analysis. Iranian Journal of Child Neurology, 16(3): 9–27.
 25. Behzadpoor Samaneh, Sohrabi  Faramarz, Borjali Ahmad. (2015). Prediction of rumination based on attentional control and resilience in patients suffering from Obsessive -Compulsive Disorder. Zahedan Journal of Research in Medical Sciences, 18 (3), 62- 67

کتاب:

 1. دلاهوکی، مونا. (2022). فرزندپروری مغز-بدن: چگونه مدیریت رفتار را متوقف کنیم و کودکانی شاد و تاب‌آور پرورش دهیم. ترجمۀ سمانه بهزادپور و مرضیه سادات قریشی (زیرچاپ). تهران: انتشارات ارجمند
 2. سیگل، دنیل؛ پیرسون، تینا. (2020). کتاب کار پرورش مغز مثبت اندیش: تمرین‌ها، فعالیت‌ها و کاربرگ‌‌هایی برای پرورش شجاعت، کنجکاوی و تاب‌آور. ترجمۀ سمانه بهزادپور و مرضیه سادات قریشی (1401). تهران: انتشارات ارجمند
 3. ماناسیس، کاتارینا. (2014). فرمول‌بندی مورد برای کودکان و نوجوانان. ترجمۀ سمانه بهزادپور (1400). تهران: انتشارات ارجمند
 4. سیگل، دنیل؛ پیرسون، تینا. (2018). پرورش مغز مثبت اندیش: رویکردی نوین به فرزندپروری بر اساس آخرین یافته­‌های علوم اعصاب. ترجمۀ سمانه بهزادپور (1399). تهران: انتشارات ارجمند
 5. فایفر، لیزا؛ کرودر، آماندا؛ السنرات، تریسی و هال، رابرت (2017). راهکارها و ابزارهای مبتنی بر درمان شناختی رفتاری برای کودکان و نوجوانان. ترجمۀ سمانه بهزادپور (1399). تهران: نشر نیوند
 6. سورلز، باربارا و چالمرز، کتی. (2018). پرورش دلبستگی سالم: ایجاد ارتباط والد-کودک برای سراسر دوران زندگی. ترجمۀ سمانه بهزادپور و حمیده محمدی نسب (1399). تهران: نشر نیوند
 7. سمانه بهزادپور. (1398). با کودک دارای اتیسم خود چگونه رفتار کنم. تهران: رشد فرهنگ (الکترونیکی)
 8. کرامتی مقدم، مجید؛ نوالدینی، معصومه؛ بهزادپور، سمانه. (1394). پرسشنامه‌های روانشناسی. تهران: کرامتی مقدم
 9. مايرز، اس، لارنس، گامست، گلن و گوارینو، ای، جی. (2013).  تحلیل داده‌ها با استفاده از IBM SPSS. ترجمه ولی اله فرزاد، امید شکری، نسرین اسماعیلیان، سمانه بهزادپور، مریم اسدی و محمد شریفی (1398). تهران: انتشارات سمت
 10. کاربکس، جاناتان؛ کاربکس، کورتنی. (2017). کتابچه راهنمای آموزشی برای مربیان رفتاری که با افراد مبتلا به اتیسم کار می کنند. ترجمۀ دکتر حمیدرضا پوراعتماد، سمانه بهزادپور و صدیقه میرزایی (1396). تهران: نشر علم
 11. گامست، گلن؛ مايرز، اس، لارنس و گوارینو، ای، جی. (2008). طرح‌های تحلیل واریانس. ترجمۀ  ولی الله فرزاد، امید شکری و سمانه بهزادپور (1395). تهران: نشر رشد فرهنگ
پایان نامه:
 1. مفهوم‌پردازی شناختی نشانه‌های اضطرابی کودکان دارای اختلال اتیسم و عادی: تفاوت یا تشابه؟ (دکتری)
 2. بررسی مقایسه ای کنترل توجه و نشخوار فکری در افراد مبتلا به وسواس فکری- عملی و افراد عادی (کارشناسی ارشد)