دکتر سمانه بهزادپور

سوابق تحصیلی:

دکتری تخصصی روانشناسی بالینی، دانشگاه شهیدبهشتی

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه علامه طباطبایی

کارشناسی روانشناسی بالینی، دانشگاه علم و فرهنگ

تخصص:
رواندرمانگر رویکرد شناختی-رفتاری

حوزه فعالیت:
رواندرمانگر والد- کودک

 • رواندرمانگر رویکرد شناختی-رفتاری :تخصص
 • رواندرمانگر کودک و نوجوان:حوزه فعالیت
 • سه شنبه و پنج‌شنبه:روز حضور در کلینیک
 • ارزیابی و تشخیص اختلالات شایع دوران کودکی:مدرس کارگاه

دوره های گذرانده شده:

شرکت در دوره آموزشی ۱۱۰ ساعته تربیت روان‌درمانگر شناختی رفتاری کودک، دانشگاه تهران،   
شرکت در کارگاه ۱۶ ساعته ارزیابی و تشخیص اختلالات روانی
کاروزی در زمینه ارزیابی و تشخیص و درمان اختلالات کودکی تحت سوپرویژن خانم دکتر موسوی  
شرکت در کارگاه ۱۶ ساعته درمان اضطراب کودک
کارگاه آموزشی ۱۶ ساعته شناخت درمانی
شرکت در اولین کنگره اعتیاد و رفتارهای پرخطر 
شرکت در چهارمین کنگره انجمن روانشناسی ایران 
شرکت در دوازدهمین کنگره پیشگامان پیشرفت 
شرکت در اولین همایش ملی خانواده، اختلال اتیسم و چالشهای همراه
شرکت در نخستین کنگره ایرانی روانشناسی مثبت 
شرکت در سومین دورۀ بازی­های جدی
Image

مقالات:

 1.  

Pouretemad, H., Behzadpoor, S., Akbari Zardkhaneh, S. (2019). Is Cognitive Behavior Therapy Appropriate for Children with Autism Spectrum Disorder considering their cognitive deficits? A Critical Review. International Journal of Cognitive therapy. Under review

  • Pouretemad, H., Behzadpoor, S., Akbari Zardkhaneh, S. (2019). Cognitive Prerequisites in Development of Childhood Anxiety: An Integrative Literature Review and Thematic Analysis. International Journal of Cognitive therapy. Under review
  • Pouretemad, H., Behzadpoor, S., Akbari Zardkhaneh, S. (2020). Caregiver-rated Anxiety Symptoms in an Irainian Sapmple of Preschoolers with ASD: Prevalence and Predictors. International Journal of Developmental Disabilities Under review
  • بهزادپور سمانه؛ پوراعتماد، حمیدرضا؛ اکبری زردخانه، سعید. (1398). مفهوم‌پردازی اضطراب همبود در اختلال طیف اتیسم: یک مرور نظام دار یکپارچه. مجله کومش، پذیرفته شده و در نوبت انتشار

   

   

   

  - فردوسی، سیما؛ بابایی، زهرا و بهزادپور، سمانه. (1398). نقش باورهای فراشناختی و راهبردهای کنترل فکر در پیش بینی علائم اضطراب اجتماعی در دانشجویان. مجله دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی، 20(4)، 15-23. 10.30486/JSRP.2019.548577

  - بهزادپور سمانه؛ پوراعتماد، حمیدرضا؛ اکبری زردخانه، سعید. (1398). مهارتهای رشدی لازم برای اثربخشی درمانهای شناختی رفتاری در کودکان: مروری چترگونه. مجله تعالی بالینی، 9(2)، 46-55

  - محمدی نسب، حمیده؛ سیدموسوی، پریسا؛ بهزادپور، سمانه. (1398). اثربخشی هنردرمانی گروهی بیانگر بر کاهش مشکلات درونی سازی و برونی سازی کودکان بدسرپرست، مجله دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی، 20(3)، 101-109.

  - بهزادپور سمانه؛ پوراعتماد، حمیدرضا؛ اکبری زردخانه، سعید. (1398). مروری بر نقش انواع سوگیری­های شناختی در ایجاد و حفظ اضطراب کودکی. مجله تعالی بالینی. پذیرفته شده و در نوبت انتشار

  - صوفی، سحر؛ بهزادپور، سمانه. (1398). تأثیر اشتغال مادران ایرانی بر وضعیت بهداشت روانی فرزندانشان: یک مرور نظام­مند. مجله تعالی بالینی. پذیرفته شده و در نوبت انتشار

  - بهزادپور سمانه؛ پوراعتماد، حمیدرضا؛ اکبری زردخانه، سعید. (1397). عوامل خطرسازِ اضطراب در کودکان و نوجوانان دارای اختلال طیف اتیسم: یک مرور نظام‌مند. مجله سلامت روان کودک. پذیرفته شده و در نوبت انتشار

  - بهزادپور، سمانه؛ مطهری، زهراسادات و سهرابی، فرامرز. (1397). پیش بینی انگیزه پیشرفت بر اساس سرسختی روانشناختی و حمایت اجتماعی در دختران دانش آموز. فصلنامه روانشناسی تربیتی، 14، 13-151

  - بهزادپور، سمانه؛ مطهری، زهراسادات و سهرابی، فرامرز (1394). پيش بيني نشخوار فكري بر اساس سازگاري اجتماعي و هيجاني در بيماران مبتلا به وسواس فكري عملي. دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی، 16 (4)، 53-60

   

  • بهزادپور، سمانه؛ مطهری، زهرا سادات؛ سهرابی، فرامرز وکیلی، مریم (1394)، اثربخشی آموزش تاب­آوری بر بهزیستی روانشناختی زنان نابارور، مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام، 23 (5)، 131-142

   

  • Behzadpoor Samaneh, Sohrabi Faramarz, Borjali Ahmad. (2015). Prediction of rumination based on attentional control and resilience in patients suffering from Obsessive -Compulsive Disorder. Zahedan Journal of Research in Medical Sciences, 18 (3), 62- 67

   

   

  • بهزادپور، سمانه؛ مطهری، زهراسادات و گودرزی، پگاه (1392). رابطه ی بین حل مسأله و تاب­آوری با میزان رفتارهای پرخطر در بین دانش آموزان دارای پیشرفت تحصیلی بالا و پایین، مجله روانشناسی مدرسه، 2 (4)، 25-42

   

  • بهزادپور، سمانه؛ مطهری، زهراسادات و سهرابی، فرامرز (1392). نقش دینداری و تاب آوری در پیش بینی استرس زناشویی مادران دارای فرزند با اختلال نارسایی توجه/ بیش فعال، مجله روانشناسی افراد استثنایی دانشگاه علامه طباطبائی، 5 (18)، 71-87

   

  - مطهری، زهرا سادات؛ احمدی، خدابخش؛ بهزادپور، سمانه و آزموده، فاطمه (1392)، اثربخشی حضور ذهن بر کاهش دلزدگی زناشویی مادران دارای فرزند مبتلا به نقص توجه- بیش فعالی، فصنامه مشاوره و روان درمانی کردستان، 3 (4)، 592-612

   

  • زرانی، فریبا؛ بهزادپور، سمانه؛ بابایی، زهرا. (1396). تحلیلی بر نقش فرهنگ در آسیب شناسی روانی، مجله رویش روانشناسی، 6 (1)، 191-224

   

  • بهزادپور، سمانه؛ وکیلی، مریم؛ مطهری، زهرا سادات و سهرابی، فرامرز (1393)، بررسی رابطه دلزدگی زناشویی با دینداری و تاب آوری در زنان بارور و نابارور، فصلنامه نسیم تندرستی، 2(4)، 17-24

   

  • بهزادپور، سمانه؛ سهرابی، فرامرز؛ برجعلی، احمد و مطهری، زهرا سادات (1392)، بررسی مقایسه­ای کنترل توجه و نشخوار فکری در بیماران مبتلا به وسواس فکری عملی و افراد عادی، فصلنامه تحقیقات روانشناختی، 5 (17)، 1-12

   

  • مطهری، زهرا سادات؛ بهزادپور، سمانه و سهرابی، فرامرز (1392). تبیین سطح تعارض زناشویی بر اساس هیجان خواهی و تاب آوری در زوجین، فصلنانه زن و مطالعات خانواده، 5 (20)، 105-122

   

  • شهیدی، شهریار؛ بهزادپور، سمانه. (1395). بازاریابی اجتماعی: رویکردی نوین جهت ارتقای سلامت روان جامعه. مجله دانش روانشناسی، 2(7)، 14-17
  • مقاله ارایه شده شفاهی در همایش ها و کنگره­ها

   

  • مقالات ارائه شده در کنگره های بین المللی (شفاهی)
  • Mohammadi Nasab, Hamideh., Mazaheri, Mohammad Ali., Fallah Tafti, Sadeq & Behzadpoor, Samaneh. (2019). The Effectiveness of the "Man-Man" Mobile Game on Children's Self-Concept and Self-Esteem. International Serious Games Symposium. Terhran: Shahid Beheshti University
  • مقالات ارائه شده شفاهی در همایش ها و کنگره های داخلی
  • بهزادپور، سمانه و مطهری، زهرا سادات (1391)، پیش بینی نشخوار فکری بر اساس سرسختی روانشناختی و تاب آوری در مبتلایان به وسواس فکری عملی، مجله روانشناسی معاصر (ویژه نامه چهارمین کنگره انجمن روانشناسی ایران)، شماره 7، 645-648
  • بهزادپور، سمانه. (1398). پیش‌بینی­کننده‌های تاب‌آوری در کودکان: یک مرور نظام‌مند. نخستین کنگره ایرانی روانشناسی مثبت. تهران: دانشگاه شهید بهشتی
  • مقاله ارایه به شکل پوستر در همایش ها و کنگره های داخلی

   

  • بهزادپور، سمانه و مطهری، زهرا سادات (1392)، پیش بینی رفتارهای پرخطر بر اساس انگیزه پیشرفت و سرسختی روانشناختی، فصلنامه پژوهش در سلامت روانشناختی، ویژه نامه کنگره اولین کنگره اعتیاد و رفتارهای پرخطر

   

  • مطهری، زهرا سادات؛ بهزادپور، سمانه (1392). تبیین سطح تعارض زناشویی بر اساس هیجان خواهی و تاب آوری در زوجین، مجله روانشناسی معاصر (ویژه نامه چهارمین کنگره انجمن روانشناسی ایران)، شماره 7، 645-648

   

  • بهزادپور، سمانه. (1397). نقش دینداری و تاب آوری در پیش بینی بهزیستی روانشناختی مادران دارای فرزند با اختلال نارسایی توجه بیش فعالی. دوازدهمین کنگره پیشگامان پیشرفت. تهران: دانشگاه الزهرا

   

  • بهزادپور، سمانه؛ پوراعتماد، حمیدرضا؛ اکبری زردخانه، سعید. (1398). عوامل شناختی دخیل در اضطرابِ همبود با اختلال طیف اتیسم: یک مرور نظامند. اولین همایش ملی خانواده، اختلال اتیسم و چالش­های همراه. تهران: دانشگاه علامه طباطبائی