خانم

سمانه لسانی

سوابق تحصیلی:

کارشناسی ارشد روانشناسی دانشگاه خوارزمی

دانشجوی دکتری روانشناسی سلامت دانشگاه تهران

تخصص:

روان‌درمانگر پویشی فشرده‌ و کوتاه‌مدت 

حوزه فعالیت:

روان درمانی فردی (بزرگسال)

  • رواندرمانگر رویکرد پویشی فشرده و کوتاه‌مدت:تخصص
  • رواندرمانگر فردی:حوزه فعالیت
  • چهارشنبه و آنلاین:روز حضور در کلینیک
  • بدون کارگاه:مدرس کارگاه

دوره های گذرانده شده:

سلسله نشست‌های علمی در حوزه روان تحلیلی (تحلیل رویا)، دانشگاه شهید بهشتی

سلسله نشست‌های علمی در حوزه روان تحلیلی (مکانیزم‌های دفاعی)، دانشگاه شهید بهشتی

دوره درمان روانپویشی فشرده و کوتاه مدت (ISTDP)، دکتر طهماسب

کارگاه از انباشتگی ذهن تا ذهن آگاهی، کوروش معصوم زاده

دوره شخصیت و مکانیزم‌‌های دفاعی، دکتر طهماسب

دوره جامع ارزیابی شخصیت سواپ، دکتر طهماسب

دوره مقدماتی و متوسطه درمان روانپویشی فشرده و کوتاه مدت (ISTDP)، دکتر اصلانی

کارگاه پیمان درمانی هوشیار  و ناهوشیار در طیف تشخیص‌های روانی، وسلا برکبک

دوره بازبینی فیلم جلسات درمان، دکتر اصلانی

دوره بهوشیاری در ISTDP، دکتر طاهباز

کارگاه مداخله در بحران خودکشی، دکتر پورشریفی

کارگاه طعم بزرگان: زیگموند فروید، دکتر طهماسب

دوره اول باشگاه تخصصی بینش نو، فصل زمستان

دوره بازبینی فیلم جلسات درمان، دکتر علی‌آقایی

دوره تخصصی تربیت مترجم زبان انگلیسی در روانشناسی

دوره درمان روانپویشی فشرده و کوتاه مدت (ISTDP)، دکتر طهماسب

دوره مبانی دلبستگی و منتالیزیشن، دکتر قنبری

دوره دوم باشگاه تخصصی بینش نو، فصل بهار

دوره ناهوشیاری چیست: داستان دگردیسی جهل و شناخت به گریز و مواجهه، دکتر قربانی

دوره سوم باشگاه تخصصی بینش نو، فصل تابستان

دوره بازبینی فیلم جلسات درمان، دکتر رمضانی

کارگاه آشنایی با تکنیک‌های روان درمانی تحلیلی، دکتر بقولی

دوره مداخلات دلبستگی و منتالیزیشن، دکتر قنبری

دوره از تملک تا تعلق: فرآیند تحول مهرورزی، دکتر قربانی

دوره رول پلی و بازبینی فیلم جلسات درمان، دکتر اصلانی

دوره دفاع بدوی یا نگاه بدوی: رشد، کارکرد و پیامدها، دکتر قربانی

دوره جبر اختیاری یا اختیار جبری: روایت تحول من، دکتر قربانی

بلاک اول دوره المنتور، دکتر نادعلی

Image

مقالات:

پیش بینی نارسیسیزم آسیب شناختی بر اساس تروماهای دوران کودکی و به واسطه نقص در شفقت خود و احساس شرم،  مجله علوم روانشناختی دانشگاه تهران