دکتر

عسل ناجیان

سوابق تحصیلی:

کاندیدای دکتری روانشناسی بالینی دانشگاه علم و فرهنگ

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی کودک و نوجوان از دانشگاه شهید بهشتی

کارشناسی علوم تربیتی کودکان پیش دبستانی و دبستانی از دانشگاه علامه طباطبایی

تخصص:
رواندرمانگر رویکرد روابط موضوعی

حوزه فعالیت:
رواندرمانگر کودک و نوجوان
  • روان‌درمانگر رویکرد روابط موضوعی:تخصص
  • درمانگر کودک و نوجوان:حوزه فعالیت
  • شنبه:روز حضور در کلینیک
  • بدون کارگاه:مدرس کارگاه

دوره های گذرانده شده:

آسیب شناسی مبتنی بر روانپویشی فشرده و کوتاه مدت

کارگاه تربیت درمانگر با رویکرد دلبستگی

دوره CBT، طرحواره درمانی، درمان­های موج سوم

دوره تحلیل رفتار متقابل

400 ساعت کارورزی در بیمارستان بقیه الله

کارگاه مداخلات روانشناختی کودکان و نوجوانان طلاق

کارگاه آموزشی درمان شناختی رفتاری وسواس کودک کودک و نوجوان

کارگاه آموزشی شناخت درمانی کودک و نوجوان

Image

مقالات:

ناجیان, عسل, نجاتی, & وحید. (2017). تاثیر توانبخشی شناختی مبتنی بر حرکت بر بهبود توجه پایدار و انعطافپذیری شناختی کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه و بیش فعالی. فصلنامه علمی-پژوهشی طب توانبخشی6(4), 1-12.‎

نجاتی, وحید, ناجیان, عسل, & اکبرپور. (2017). بررسی تأثیر توانبخشی شناختی مبتنی برحرکت بر بهبود حافظه جاری کودکان مبتلا به اختلال کمبود ‌توجه/فزون‌ کنشی. مجله علوم روانشناختی15(60), 504-517.

نجاتی, وحید, آبادی, رمضان‌نیا, ناجیان, & عسل. (2016). بررسی توجه پایدار در کودکان مبتلا به اختلال کمبود توجه/فزون کنشی و کودکان عادی. مجله علوم روانشناختی15(58), 276-288.

Nejati, V., Salehinejad, M. A., Nitsche, M. A., Najian, A., & Javadi, A. H. (2017). Transcranial direct current stimulation improves executive dysfunctions in ADHD: implications for inhibitory control, interference control, working memory, and cognitive flexibility. Journal of attention disorders, 1087054717730611.