دکتر

فاطمه رضوان‌دل

سوابق تحصیلی:

کاندیدای دکتری روانشناسی سلامت دانشگاه خوارزمی
کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه شهید بهشتی
کارشناسی روانشناسی دانشگاه گیلان


تخصص:
روان‌درمانگر رویکرد دلبستگی و ذهن‌سازی

حوزه فعالیت:
روان‌درمانی فردی (بزرگسال)

افتخارات:

کسب رتبه ۱۱ کنکور دکتری روان‌شناسی
کسب رتبه ۲۳ کنکور کارشناسی ارشد

 

  • روان‌درمانگر رویکرد دلبستگی و ذهن‌سازی:تخصص
  • روان‌درمانی فردی (بزرگسال) :حوزه فعالیت
  • پنچ‌شنبه:روز حضور در کلینیک
  • بدون کارگاه :مدرس کارگاه

دوره های گذرانده شده:

دوره طرحواره درمانی مقدماتی زیر نظر دکتر امیر عسگری
دوره مصاحبه انگیزشی زیر نظر دکتر حمید پورشریفی
دوره درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد زیر نظر دکتر مهرنوش اثباتی
دوره اصول دارودرمانی در اختلالات روانپزشکی زیر نظر دکتر سینا قاسمی
دوره مطالعات موردی در دلبستگی و ذهنی سازی زیر نظر دکتر سعید قنبری
دوره مداخلات مبتنی بر ذهنی سازی زیر نظر دکتر سعید قنبری
دوره مقاله خوانی با موضوع نظریه دلبستگی و ذهنی سازی زیر نظر دکتر سعید قنبری
تحت سوپرویژن دکتر سعید قنبری

Image

مقالات:

فارسیجانی، نیلوفر؛ پورشهریار، حسین؛ ملحی، الناز؛ و رضوان دل، فاطمه. (۱۴۰۰)، مدل معادلات ساختاری رابطه بین سبک های دلبستگی و پریشانی روانشناختی: نقش واسطه طرحواره های هیجانی. نشریه علمی رویش روانشناسی.

رضوان دل، فاطمه؛ و مهربخش، محمدعلی. (۱۳۹۹)، بررسی مشکلات هیجانی در دانش آموزان تیزهوش: یک مطالعه مروری. همایش بین المللی کودکان استثنایی.

نجات، پگاه؛ و رضوان دل، فاطمه. (۱۴۰۰)، مروری بر نظریات توطئه در ارتباط با کویید-۱۹ و پیش بین ها و پیامد های روانشناختی آن. نشریه علمی رویش روانشناسی.

زبردست، عزرا؛ رضایی، سجاد؛ رضوان دل، فاطمه. رابطه بین سبک دلبستگی و پایبندی به درمان در بیماران مبتلا به دیابت و فشار خون: نقش میانجی گر تاب آوری. فصلنامه پژوهش در سلامت روانشناختی. در دست چاپ.

رضوان دل، فاطمه؛ و زرانی، فریبا. مطالعه تجربه زیسته تاب آوری در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس. چاپ نشده.

 

ترجمه کتاب:

اهمیت راهنمای روان پویشی برای اختلالات وحشت زدگی و اضطرابی. دکتر سعید قنبری و فاطمه رضوان دل. در دست ترجمه.