خانم

فتانه ارجمند

سوابق تحصیلی:

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی کودک و نوجوان از دانشگاه خوارزمی،

کارشناسی روانشناسی بالینی از دانشگاه شهیدبهشتی

تخصص:

 روان‌درمانگر تحلیلی کودک و نوجوان

حوزه فعالیت:

روان‌شناس و روان‌درمانگر تحلیلی کودک و نوجوان

مشاوره فرزندخواندگی (والد-کودک)

 
  • روان‌شناس و روان‌درمانگر تحلیلی کودک و نوجوان

    :تخصص
  • مشاوره فرزندخواندگی، اختلالات دوران کودکی و نوجوانی ، نوزاد-والد ، آموزش والدین:حوزه فعالیت
  •  دوشنبه:روز حضور در کلینیک
  • بدون کارگاه:مدرس کارگاه

دوره های گذرانده شده:

دوره ی رواندرمانی مبتنی بر رویکرد منتالیزیشن (ذهنی سازی) تحت نظارت آفای دکتر سعید قنبری.

آموزش و سوپروایزری روانکاوی کودک و نوجوان تحت نظارت خانم دکتر الهه ساگارت.

دوره ی مشاهده رابطه مادر و نوزاد، تحت نظارت دکتر مهدیه معین، دپارتمان روان درمانی دانشگاه علوم پزشکی تهران.

دوره ی 100 ساعته درمان دلبستگی محور تحت نظات آقای دکتر سعید قنبری.

دوره ی رواندرمانی مبتنی بر رویکرد منتالیزیشن (ذهنی سازی)

سوپرویژن روان درمانی مبتنی بر رویکرد منتالیزیشن (ذهنی سازی) و دلبستگی.
Image

مقالات:

س. قنبری، ف. ارجمند، وحیدی، 1399. نقش بدتنظیمی هیجانی در رابطه عملکرد تأملی و ویژگی­های درونی­سازی و برونی­سازی در نوجوانان. (در حل انجام)

م. مقدسین، ف. ارجمند، ش. محمدخانی، 1398. هنجاریابی و بررسی ویژگی های روانسنجی پرسشنامه نگرانی در کودکان و نوجوانان 8 تا 18 ساله، مجله پژوهش های کاربردی روانشناختی.

ف. باقریان، ر. منصوری، ف. ارجمند، آ. حیدرزاده، م. خدامی، ف. دادگان، س. شیرلو، م. مبلی، 1394، خوشحالی در ایرانیان. رفتارهای اجتماعی در ایرانیان. سومین کنفرانس روانشناسی ایران.

ف. باقریان، ر. منصوری، ف. ارجمند، آ. حیدرزاده، م. خدامی، ف. دادگان، س. شیرلو، م. مبلی، 1394، خوشحالی در میان مردم ایران. سومین کنفرانس روانشناسی اجتماعی در ایران.