خانم

فاطمه سبزعلی زاده

سوابق تحصیلی:

دانشجوی دکتری روان‌شناسی عمومی، دانشگاه شهید بهشتی

کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی کودک و نوجوان، دانشگاه شهید بهشتی

کارشناسی روان‌شناسی بالینی، دانشگاه شهید بهشتی


تخصص:
روان‌درمانگر رویکرد دلبستگی و ذهن‌سازی (منتالیزیشن)

حوزه فعالیت:

روان‌درمانگر والد-نوزاد

  • روان‌درمانگر رویکرد دلبستگی و ذهن‌سازی:تخصص
  • روان‌درمانگر والد-نوزاد:حوزه فعالیت
  • یکشنبه:روز حضور در کلینیک
  • بدون کارگاه :مدرس کارگاه

دوره های گذرانده شده:

روان‏درمانی شناختی-رفتاری کودکان و نوجوانان، 1397
فرزندپروری برای مشکلات رفتاری، 1398
سوپرویژن بازی درمانی شناختی رفتاری کودک و نوجوان، 1398
مبانی تحول دلبستگی و ذهنی‏سازی: از کودکی تا بزرگسالی، 1400
مداخلات مبتنی بر ذهن‏سازی و دلبستگی (ویژه بزرگسالان) ، 1400
مطالعات موردی در ذهن‏سازی و دلبستگی، 1400
ارائه کیس‏های بالینی کودک و نوجوان با رویکرد ذهن‏سازی و دلبستگی، 1400
کاربست ذهنی‏سازی و دلبستگی در روان‏درمانی و خانواده‏درمانی نوجوانان، 1400
کاربست آراء دونالد وینیکات در روان‏درمانی والد-کودک، 1400
مداخلات دلبستگی و منتالیزیشن ویژه کودک، 1400
ذهنی‏سازی والد: یک رویکرد بدنی شده، 1401
Image

مقالات:

همکاری در زمینه تدوین مقالات در حوزه ذهنی سازی، دکتر سعید قنبری، دانشگاه شهید بهشتی
Mentalized affectivity scale: validity, reliability and cultural considerations
Temperament and behavioral problems in children: the moderating role of maternal reflective functioning