دکتر

دکتر مارال حسن‌لاریجانی

سوابق تحصیلی:

کاندیدای دکتری روان‌شناسی بالینی، دانشگاه علامه طباطبائی
کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی، دانشگاه علامه طباطبائی
کارشناسی روان‌شناسی بالینی، دانشگاه الزهرا


تخصص:

روان‌درمانگر رویکرد دلبستگی و ذهن‌سازی


حوزه فعالیت:
رواندرمانی فردی (بزرگسال)

 

افتخارات:
رتبه 30 کنکور کارشناسی ارشد
رتبه 20 کنکور دکتری

  • روان‌درمانگر رویکرد دلبستگی و ذهن‌سازی:تخصص
  • رواندرمانی فردی (بزرگسال) :حوزه فعالیت
  • چهارشنبه، پنج شنبه:روز حضور در کلینیک
  • بدون کارگاه:مدرس کارگاه

دوره های گذرانده شده:

مقدمات منتالیزیشن و دلبستگی با تدریس دکتر سعید قنبری در موسسه هیلان

کیس فرمولیشن در دلبستگی و منتالیریشن با تدریس دکتر سعید قنبری در موسسه هیلان

مداخلات دلبستگی و منتالیریشن با تدریس دکتر سعید قنبری در موسسه هیلان

تحت نظارت بالینی آقای دکتر سعید قنبری

کارگاه بازسازی روابط عاطفی- موسسه هیلان

کارگاه آموزشی درمان شناختی رفتاری اختلالات اضطرابی با تدریس دکتر مهرنوش اثباتی

کارگاه آموزشی طرحواره درمانی مقدماتی و پیشرفته با تدریس دکتر مژگان صلواتی

کارگاه آموزشی درمان پذیرش و تعهد با تدریس دکتر علی فیضی

کارگاه آموزشی مدیریت فرزند پروری با تدریس غزاله زرگری‌نژاد

کارگاه آموزشی تفسیر نقاشی کودک با تدریس دکتر محمود برجعلی

کارگاه آموزشی تربیت جنسی کودک با تدریس غزاله زرگری‌نژاد

کارگاه مداخله در آزار جنسی کودک با تدریس پرستو کفائی

کارگاه کودک آزاری هیجانی با تدریس فاطمه سیفی

کارگاه فرزندپروی موثر از 0 تا 18 سال- جهاد دانشگاهی واحد دانشگاه علامه طباطبایی

کارگاه بخشودن با تدریس دکتر ترانه خداویردی- جهاد دانشگاهی واحد دانشگاه علامه طباطبایی

کارگاه  نرم‌افزار آماری SPSS- دانشگاه الزهرا

کارگاه روش تحقیق و آمار کاربردی در روان‌شناسی با تدریس دکتر مالک بسطامی

کارگاه اصول نگارش پروپوزال و مقاله‌نویسی در پژوهش‌های سلامت روان

کارگاه سلف؛ از تحول تا روان‌درمانی با تدرس دکتر گلناز مظاهری نژاد فرد

کارگاه شخصیت و مکانیزم‌های دفاعی بر اساس DSM-5 با تدریس دکتر سحر طاهباز

Image

مقالات:

حسن لاریجانی، مارال*؛ حسین ثابت، فریده و برجعلی، احمد. (1398). اثربخشی درمان پذیرش و تعهد بر ناگویی هیجانی بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس. مجله مطالعات ناتوانی.
مظاهری نژاد فرد، گلناز؛ حسن لاریجانی، مارال و حسین ثابت، فریده. (1395). مروری بر نارضایتی از تصویر بدن در دیدگاه‌ها و مکاتب روانشناسی. اولین کنفرانس بین‌المللی نوآوری و تحقیق در علوم تربیتی و روان‌شناسی.
شاهواروقی فراهانی، ندا؛ مام شریفی، پیمان؛ حسن لاریجانی، مارال؛ دهقانی احمدآباد، زهرا؛ بیطرفان، مریم و ملایری، رضا. (1398). پیش‌بینی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان پیشرفته مراجعه کننده به بخش مراقبت تسکینی بر اساس افسردگی و اضطراب. مجله مطالعات ناتوانی.
Shahvaroughi Farahani, N., Mazaheri Nejad Fard, G., Sohrabi, F. and Hasan Larijani, M. (2018). Designing and Testing a Structural Model of Attachment Styles and Negative Affects Variables as Predictors of Young Men's Body Dissatisfaction. International Journal of Behavioral Psychology. 12(1)
Shahvaroughi farahani, N., Eskandari, H., Hasan Larijani, M.*, Borjali. A., Rajabi, M., Kaveh, V. (2019). A qualitative examination of attachment styles in women with advanced cancer receiving palliative care. International Journal of Behavioral Psychology.

 

ترجمه و تالیف کتاب:

یافتن معنا در دنیایی ناقص (1399). فرخی، حسین و مارال حسن لاریجانی. انتشارات ترانه، مشهد.
مقدمه‌ای بر روان‌شناسی، راهنمای تصویری (1399). حسن لاریجانی، مارال و بهرامی محمود. انتشارات فاطمی.