دکتر

مریم السادات حسینی

سوابق تحصیلی:

کاندیدای دکتری روانشناسی بالینی دانشگاه شهیدبهشتی

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه تهران

کارشناسی روانشناسی بالینی دانشگاه خوارزمی

تخصص:

روان­درمانگر رویکرد پویشی فشرده و کوتاه مدت(ISTDP)

حوزه فعالیت:

رواندرمانی فردی (بزرگسال)

افتخارات:

رتبه 4 کشوری کنکور سراسری کارشناسی ارشد

رتبه 10 کشوری کنکور سراسری دکتری
 • رواندرمانی پویشی فشرده و کوتاه مدت :تخصص
 • رواندرمانی فردی:حوزه فعالیت
 • چهارشنبه و آنلاین:روز حضور در کلینیک
 • پنج فیلم شش تحلیل:مدرس کارگاه

دوره های گذرانده شده:

 1. دوره سه ساله کارورزی و سوپرویژن روان‌درمانی پویشی فشرده و کوتاه­‌مدت، انجمن بین‌­المللی روان­درمانی پویشی تجربی(IEDTA)، تحت نظارت ژوزت تن هو دلابیه(Josett ten Have-de Labije) از آلمان (2021-تاکنون)
 2. peer-supervision ماهانه روانپویشی فشرده و کوتاه مدت، دکتر حامد علی آقایی (1398-1401 )
 3. دوره دلبستگی و ذهنی سازی، دکتر سعید قنبری (1398)
 4. دوره پیشرفته روانپویشی فشرده کوتاه مدت(supervision)، دکتر علیرضا طهماسب (1397)                    
 5. دوره شخصیت و مکانیزم های دفاعی، دکتر علیرضا طهماسب (1397)
 6. دوره روان درمانی پویشی کوتاه مدت، دکتر نیما قربانی (1395)
 7. دوره کاهش استرس بر اساس هوشیاری زیرنظر علیرضا ایمانی در بیمارستان آتیه (1394)
 8. دوره ارزشیابی بالینی و عینی شخصیت با استفاده از مصاحبه SWAP توسط دکتر سحر طاهباز و زیر نظر دکتر نیما قربانی (1393)
 9.  دوره روان درمانی پویشی کوتاه مدت زیر نظر دکتر علیرضا طهماسب (1392)
Image

مقالات:

 1. عطری فرد، مهدیه، مخبرین نژاد راضیه، زارعی ابوالفصل، حسینی مریم السادات، بررسی ساختار عاملی فرم فارسی «پرسشنامه هراس اجتماعی» در یک نمونه ایرانی غیربالینی. فصلنامه پژوهش در سلامت روانشناختی.

 2. حسینی مریم، قربانی نیما، مقایسه خلاقیت علمی و هنری در پرتو آسیب شناسی روانی. رویش روانشناسی.

 3. حسینی مریم، قربانی نیما، آستانه گذری، شمشیری دولبه: جنون و نبوغ. رویش روانشناسی.

 4. Hosseini, M., & Safdar, S. (in press). Toward Autonomy & Empowerment:  An Examination of Identity Amongst Iranian Migrant Women In Canada. In C-H. Mayer, E. Vanderheiden, O. Braun-Lewensohn, G. Chen, K. Sueda, B. Matholoti, S. Safdar, & S. Kim, (Editors). Women’s Empowerment for a Sustainable Future – Transcultural and Positive Psychology Perspectives. Springer Nature. 


پایان‌نامه:

مفهوم‌­پردازی روانشناختی مهاجرت: بنیادها فرایند و فرجام فرهنگ پذیری در مهاجران ایرانی (درحال تکمیل)
نقش تعدیل کننده فرایندهای خودنظم بخشی در رابطه آستانه گذری با خلاقیت و سلامت روان در دانشجویان رشته های هنری و مهندسی (کارشناسی ارشد)