دکتر

مریم السادات حسینی

سوابق تحصیلی:

کاندیدای دکتری روانشناسی بالینی دانشگاه شهیدبهشتی،

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه تهران،

کارشناسی روانشناسی بالینی از دانشگاه خوارزمی

تخصص:

رواندرمانی پویشی فشرده و کوتاه مدت

حوزه فعالیت:

رواندرمانی فردی (بزرگسال)

افتخارات:

رتبه 4 کشوری کنکور سراسری کارشناسی ارشد

رتبه 10 کشوری کنکور سراسری دکتری
  • رواندرمانی پویشی فشرده و کوتاه مدت :تخصص
  • رواندرمانی فردی:حوزه فعالیت
  • چهارشنبه و آنلاین:روز حضور در کلینیک
  • پنج فیلم شش تحلیل:مدرس کارگاه

دوره های گذرانده شده:

دوره مصاحبه بالینی و روان درمانی فردی در درمان نگهدارنده معتادان

دوره ماتریس

دوره رواندرمانی پویشی فشرده و کوتاه مدت

سوپرویژه رواندرمانی پویشی فشرده و کوتاه مدت

دوره ارزشیابی بالینی و عینی شخصیت با استفاده از روش (swap)

دوره کاهش استرس بر اساس بهوشیاری

دوره کارورزی در بخش اعصاب و روان بیمارستان آتیه

تسهیلگر گرو درمانی تبادلی پویا

دومین کنگره روانکاوی و روان درمانی پویای ایران

دوره پیشرفته رواندرمانی پویشی فشرده و کوتاه مدت (سوپرویژن)

دوره شخصیت و مکانیزم­های دفاعی

دوره دلبستگی و ذهنی سازی

دوره peer-supervision روانپویشی فشرده و کوتاه مدت
Image

مقالات:

عطری فرد، مهدیه، مخبرین نژاد راضیه، زارعی ابوالفصل، حسینی مریم السادات، بررسی ساختار عاملی فرم فارسی «پرسشنامه هراس اجتماعی» در یک نمونه ایرانی غیربالینی. فصلنامه پژوهش در سلامت روانشناختی. 1394؛ 9 (2) :40-53

حسینی مریم، قربانی نیما، مقایسه خلاقیت علمی و هنری در پرتو آسیب شناسی روانی. رویش روانشناسی. 1397؛ 7 (12): 307-326

حسینی مریم، قربانی نیما، آستانه گذری، شمشیری دولبه: جنون و نبوغ. رویش روانشناسی.