خانم مریم امید قائمی

سوابق تحصیلی:

دانشجوی دکتری روانشناسی، دانشگاه شهیدبهشتی

کارشناسی ارشد روانشناسی، دانشگاه شهیدبهشتیتخصص:
رواندرمانگر رویکرد دلبستگی و منتالیزیشن

حوزه فعالیت:
روان درمانگر والدین


افتخارات:
رتبه یک کنکور سراسری دکتری روانشناسی

  • رواندرمانگر رویکرد دلبستگی و منتالیزیشن:تخصص
  • روان درمانگر والدین:حوزه فعالیت
  • دوشنبه و سه‌شنبه / انلاین:روز حضور در کلینیک
  • معماری ذهن، کارگاه دلبستگی، عصب شناسی و ذهن از منظر دنیل سیگل:مدرس کارگاه

دوره های گذرانده شده:

دوره رواندرمانی مبتنی بر رویکرد منتالیزیشن

فرویدخوانی دکتر طهماسب

فرویدخوانی دکتر انصاری

وینیکات خوانی دکتر درخشانی

انحرافات جنسی دکتر طهماسب

شخصیت و مکانیسمهای دفاعی دکتر طهماسب

ذهن چیست ( نوروسایگوآنالایز) مارک سولمز

سایکوز دکتر شهباز

زوج درمانی تحلیلی دکتر مقدم

گوش دادن تحلیلی دکتر شهباز

تحت سوپرویژن تحلیلی

دوره کامل رواندرمانی دلبستگی محور

دوره کلاین خوانی

دوره سوپرویژن رواندرمانی مبتنی در رویکرد دلبستگی و منتالیزیشن (ویژه بزرگسالان و والدین)

دوره اید و ایگو از منظر فروید

  مدرسه عالی علوم انسانی

دوره آنلاین PEP UP, Daniel Siegel
دوره آنلاین mind and mindsight, dr Daniel Siegel


Image

مقالات:

امیدقائمی، مریم؛ قاسمی، سولماز؛ زینلی، فریبا. اثربخشی بسته توانبخشی شناختی بر کارکردهای اجرایی ، مهارت های اجتماعی و عملکرد رفتاری کودکان و نوجوانان عادی شهر تهران. ۱۳۹۷. کتابچه کنفرانس ملی رشد
 امیدقائمی، مریم؛قنبری، سعید؛ فتح آبادی، جلیل. ۱۳۹۸. آموزش بسته مبتنی بر مغز یکپارچه و ذهن آگاهی به والدین و تاثیرات آن بر افزایش تنظیم هیجانی، سلامت روان و تاب آوری. کنگره روانشناسی مثبت