دکتر

مریم فلاحت پیشه

سوابق تحصیلی:

دکتری تخصصی روانشناسی بالینی (زوج و خانواده) دانشگاه شهید بهشتی

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی (خانواده درمانی) دانشگاه شهید بهشتی

کارشناسی روانشناسی بالینی دانشگاه تهران

تخصص

درمانگر دلبستگی و هیجان مدار

حوزه فعالیت:

زوج درمانی و مشاوره پیش از ازدواج

افتخارات:

داوری تخصصی مقالات علمی-پژوهشی در فصلنامه خانواده پژوهی

دستیار پژوهشی دکتر مجتبی حبیبی در پژوهشکده خانواده دانشگاه شهیدبهشتی

دستیار پژوهشی دکتر پریسا سیدموسوی در پژوهشکده خانواده دانشگاه شهیدبهشتی

دستیار پژوهشی دکتر منصوره السادات صادقی در پژوهشکده خانواده دانشگاه شهیدبهشتی

  • درمانگر دلبستگی و هیجان مدار :تخصص
  • زوج درمانی و مشاوره پیش از ازدواج:حوزه فعالیت
  • آنلاین:روز حضور در کلینیک
  • محکم در آغوشم بگیر. -  
    چگونه انتخابی مناسب برای‌ ازدواجم داشته باشم؟  
    :مدرس کارگاه

دوره های گذرانده شده:

تربیت جنسی کودک

تیپ­شناسی شخصیت (اینیاگرام)

کارگاه تربیت مشاور تحصیلی

دوره مقدماتی و پیشرفته نوروفیدبک

دوره تشخیص و درمان اختلالات خوردن

مداخلات روانشناختی در زوج های دچار خیانت

دوره خانواده درمانی سیستمیک و مصاحبه، تشخیص و درمان اختلالات جنسی

Hold me tight

 Systematic review and meta-analysis

The externship course of emotionally focused therapy

Female-to-male transsexual individuals demonstrate different own body identification

Image

مقالات:

1- سید علی تبار, سید هادی, سروستانی, حبیبی, قادری, کبری, & فلاحت پیشه. (2018). ساختار عاملی، روایی و پایایی مقیاس رفتارهای پر خطر در نوجوانان. مجله علمی پزوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام, 25(6), 86-96.‎
2- فلاحت پیشه بابلی, حبیبی, شمشیری, صادقی, & منصوره السادات. تجارب زیسته دختران فراری ساکن کانون اصلاح و تربیت از واکنش خود و خانواده در مقابل فرار از خانه. تحقیقات کیفی در علوم سلامت, 6(1), 89-102.‎
3- فلاحت پيشه مريم, حبيبي عسگرآباد مجتبي, شمشيري محمود, & صادقي منصوره السادات. "خانواده نابسامان: تجربه زيسته دختران فراري ساكن كانون اصلاح و تربيت از دارا بودن خانواده." 149-165.‎
4- حبيبي مجتبي, اكبري پوربهادران مصطفي, فلاحت پيشه بابلي مريم, نريماني محمد, & عابدي پريجا حسين. "اثربخشي رفتاردرماني ديالكتيكي بر بهبود علايم بيماران مبتلا به افسرده خويي." 329-339.‎
5- مریم فلاحت پیشه, مجتبی حبیبی عسگرآباد, منصوره السادات صادقی, & محمود شمشیری. پدیدارشناختی تجارب زیسته دختران فراری ساکن کانون اصلاح و تربیت در مورد تجربیات ذهنی. سلامت اجتماعی, 2(3), 182-192.‎
6- سید هادی سید علی تبار, مریم فلاحت پیشه, مجتبی حبیبی عسگرآباد, موسی آروین, & علی سروستانی. اعتباریابی نسخه فارسی پرسشنامه ارزیابی مشکلات اعتیاد به مواد مخدر در گروهی از بیماران روانپزشکی. سلامت اجتماعی, 3(1), 11-20.‎
7- پریسا سادات سیدموسوی, مریم فلاحت پیشه بابلی, بهاره انجم شعاع. (1396). بررسی میزان،انگیزه ها و ادراک پیامدهای استفاده از شبکه های اجتماعی بر مبنای کیفیت رابطه دلبستگی و ادراک طرد و کنترل والدینی در نوجوانان. فصلنامه خانواده
پژوهی. 13(4): 531-549; 2018
8- ملک آسا, سید موسوی, پریسا سادات, صادقی, منصوره السادات, & فلاحت پیشه. (2017). نقش الگوهای تعاملی و رفتارهای مراقبتی در پیش بینی تعهد زناشویی. اندیشه و رفتار در روان شناسی بالینی, 11(44), 27-36.‎
9- سید هادی سید علی تبار, مجتبی حبیبی عسگرآباد, مریم فلاحت پیشه, & موسی آروین. پایایی، روایی و ساختار عاملی آزمون غربال گری مصرف مواد. سلامت اجتماعی, 2(4), 246-255.‎

10-سیدهادی سیدعلی تبار- علی سروستانی*- مجتبی حبیبی- کبری قادری- مریم فلاحت پیشه.پایایی، روایی و ساختار عاملی مقیاس رفتارهای پرخطر CORBY.مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام.

11- مریم فلاحت پیشه بابلی، فرشته موتابی*، محمدعلی مظاهری، لیلی پناغی و محمود حیدری."ما ازدواج کرده ایم، اما زیر یک سقف زندگی نمی کنیم": تجارب زیسته افراد متاهل در دوران عقدبستگی.فرهنگ مشاوره و روان درمانی

12- سید هادی سیدعلی تبار- مجتبی حبیبی*- علی سروستانی- مریم فلاحت پیشه. پایایی، روایی و ساختار عاملی مقیاس ارزیابی چند مرحله ای رضایت از همسر. مجله پژوهش و سلامت.

13- Maryam Falahatpishe. Lived Experiences of Runaway Girls: A Hermeneutic Phenomenological Study. EuroSciCon Conference on psychiatry and psychology

14- Maryam Falahatpishe Baboli, Farzan Karimi-Malekabadi.Qeirat Values Predict Victim Blaming in Iran: The Mediating Effect of Culture-Specific Gender Roles.Journal of Interpersonal Violence

15- ایرج مختارنیا- مریم فلاحت پیشه بابلی- زهرا شهابی- هادی پژوهش نیا. نقش حمایت خانواده و جو عاطفی خانواده در پیش بینی رفتارهای پرخطر نوجوانان.سومین همایش ملی آسیب های اجتماعی خانواده و زنان-دانشگاه مازندران- سوم اردیبهشت 1393.پذیرفته شده- ارائه شده به شکل پوستر

 

*مقالات در دست داوری در مجلات ISI:

1-Individualism in Attention and Collectivism in Memory among Iranian Youth

2-Iranian affective picture system (IRAPS): preparation and normative the data

3- Cognitive bias remediation in individuals with general anxiety disorder: behavioral and neurocognitive outcomes

4- Social Cognition Scale (SCS): Development and Validation.