خانم

منصوره اسدی

سوابق تحصیلی:

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی از دانشگاه تهران

کارشناسی روانشناسی بالینی از دانشگاه شیراز

 

تخصص:

رواندرمانی فردی (بزرگسال)
حوزه فعالیت:

رواندرمانی مبتنی بر رویکرد دلبستگی و ذهن سازی

افتخارات:

رتبه 8 کشوری کنکور سراسری کارشناسی ارشد روانشناسی

  • رواندرمانگر رویکرد دلبستگی و ذهن‌سازی:تخصص
  • رواندرمانی فردی:حوزه فعالیت
  • یکشنبه و آنلاین:روز حضور در کلینیک
  • بدون کارگاه:مدرس کارگاه

دوره های گذرانده شده:

دوره مقدماتی رواندرمانگری پویشی فشرده و کوتاه­مدت

مصاحبه تشخیصی سواپ

دوره پیشرفته رواندرمانگری پویشی فشرده و کوتاه مدت

دوره کاهش استرس بر اساس بهوشیاری (MBSR)

کارگاه تربیت درمانگر آنلاین

کارگاه صدساعته رواندرمانی دلبستگی محور

دوره رواندرمانی مبتنی بر رویکرد ذهنی­سازی (mentalization)

دوره سوپرویژن رواندرمانی دلبستگی محور و ذهنی سازی

دوره کتابخوانی دلبستگی و روانکاوی

Image

مقالات:

همکاری در ترجمه کتاب نظریه ­دلبستگی و روانکاوی، نویسنده: موریس ایگل (در حال ویرایش)