آقای

مهدی سیفی

سوابق تحصیلی:

کارشناسی ارشد روانشناسی از دانشگاه بین‌المللی

کارشناسی مشاوره از دانشگاه شهیدبهشتی

تخصص:
روانکاوی لاکانی

حوزه فعالیت:
روان‌درمانگر فردی (بزرگسال)

  • روانکاوی لاکانی:تخصص
  • رواندرمانگر فردی:حوزه فعالیت
  • دوشنبه، چهارشنبه‌ و آنلاین:روز حضور در کلینیک
  • 1.پنج فیلم، شش تحلیل (نظریه فمنیستی سینما و تروما از دیدگاه روانکاوی)، 2.کتابخوانی روان‌درمــانــی تحـــلــیــلــی بلندمدت:مدرس کارگاه

دوره های گذرانده شده:

آموزه‌های لاکان زیرنظر انجمن روان‌پژوهان لاکانی ایرانی در فرانسه
تربیت روان‌درمانگر تحلیلی زیرنظر انستیتو روانکاوی تهران
از رانه مرگ تا ژوئیسانس زیرنظر دکتر هوشنگ گیلیاردی
لذت به کار چه کسانی می‌آید؟ از لنین تا فروید زیرنظر شهریار وقفی‌پور
دلبستگی و منتالیزیشن زیرنظر دکتر سعید قنبری
سوپرویژن روان‌درمانی تحلیلی بلندمدت (روانکاوی لاکانی)
لاکان و تولد مفهوم ناخودآگاه زیرنظر مراد فرهادپور
روان‌درمانی تحلیلی بلندمدت چگونه کار می‌کند زیرنظر نرگس شریف‌زاده
Image

عنوان پایان‌نامه:

بررسی سازوکار، فرآیند و علت‌های افسردگی از دیدگاه روان‌کاوی تکاملی