دکتر

مهین باجلان

سوابق تحصیلی:

دکتری روانشناسی دانشگاه علوم تحقیقات تهران،

کارشناسی ارشد روانشناسی شخصیت از دانشگاه آزاد اسلامی کرج،

کارشناسی روانشناسی عمومی از دانشگاه پیام نور


 تخصص:
روانپویشی فشرده و کوتاه مدت


حوزه فعالیت:
رواندرمانی فردی (بزرگسال)

  • رواندرمانگر پویشی فشرده و کوتاه مدت:تخصص
  • رواندرمانی فردی:حوزه فعالیت
  • شنبه و سه‌شنبه:روز حضور در کلینیک
  • گروه درمانی تحلیلی:مدرس کارگاه

دوره های گذرانده شده:

 کارگاه آموزشی کلاین خوانی 
دوره آموزشی  مباحث بالینی
دوره آموزشی  مدیریت بیمار
کارگاه بهوشیاری در ISTDP
کارگاه کیس فرمولیشن دکتر سعید قنبری
دوره آموزشی " دلبستگی و منتالیزیشن"
دوره آموزشی " دلبستگی و منتالیزیشن" 
دوره آموزشی "تربیت درمانگر ISTDP
کارگاه روان شناسی اگزیستانسیان حسین دباغ 
کارگاه شخصیت و مکانیزیمهای دفاعی دکتر طهماسب
کارگاه آموزشی " رواندرمانی پویشی فشرده و کوتاه­ مدت" 
سنجش نوروسایکولوژی و بازتوانی شناختی در کلینیک مغز و شناخت
کارگاه آموزشی "مقدمات تعلیم درمانگر برای بازماندگان آزار و اذیت جنسی" 
کارگاه آموزشی " نظریه و درمان روابط موضوعی"  به همراه دریافت سوپرویژن"
 کارگاه آموزشی " ارزیابی نوروسایکولوژیک و توانبخشی شناختی کودکان بیش فعال"

 

 

   

Image

مقالات:

The Effectiveness of Psychodrama in Improving Quality of Life among Opiate-dependent Male Patients. International Journal of Medical Research & Health Sciences, 5, 5(S):243-247. ISI JOURNAL

 Submitted in the Mediterranean Journal of Social Sciences has/have been accepted for publication in the next issue. Mediterranean Journal of Social Sciences. Vol. 7, No,4(S1).

 The Effectiveness of Psychodrama in Relaps Prevention and Reducing Depression aong Opiate-Dependent Men.Research on Addiction Quarterly Journal of Derug Abuse. Vol .9, No.34.

مقایسه اثربخشی درمان معناگرا و درمان وحدت مدار بر تاب آوری و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان خون

تعیین اثربخشی درمان وحدت مدار بر اضطراب مرگ و تاب آوری بیماران مبتلا به سرطان خون

کتاب:

بریت بارت، ویلیام. پپیتو، شانون. گروه درمانی معنا گرا برای بیماران مبتلا به سرطان پیشرفته. در دست چاپ

 

کنگره و همایش:

 

حضور و ارایه مقاله در سومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی. تهران. 1394

مقایسه طرحواره های ناسازگار اولیه در زنان دانشجوی دارای نشانه های اختلالات شخصیت تیپ "ب" .

حضور و ارایه مقاله در همایش ملی روانشناسی و مدیریت آسیب های اجتماعی1394 ) ) چابهار. عنوان مقاله: مقایسه سازگاری زناشویی در زنان دانشجوی دارای نشانه های اختلالات شخصیت تیپ "ب" .

حضور و ارایه مقاله در همایش ملی روانشناسی و مدیریت آسیب های اجتماعی (1394). چابهار. عنوان مقاله: اثربخشی روان نمایشگری مبتنی بر رویکرد وحدت مدار بر اضطراب بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس.

حضور و ارایه مقاله در دوازدهمین کنگره ام اس ایران (1394). ساری.  عنوان مقاله: اثربخشی روان نمایشگری مبتنی بر رویکرد وحدت مدار بر احساس انسجام در بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس.

حضور در دومین کنگره روانکاوی و رواندرمانی پویای ایران (1395). تهران.