دکتر

نیکو زرگرانی

سوابق تحصیلی:

دکتری روانشناسی دانشگاه تربیت مدرس
کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه فردوسی مشهد
کارشناسی روانشناسی بالینی دانشگاه فردوسی مشهد

تخصص:
درمانگر رویکرد دلبستگی و ذهن‌سازی

حوزه فعالیت:

روان‌درمانی فردی (بزرگسال)

افتخارات:
رتبه 11 کنکور سراسری دکتری

 • روان‌درمانگر رویکرد دلبستگی و ذهن‌سازی
  :تخصص
 • روان‌درمانی فردی (بزرگسال) :حوزه فعالیت
 • یکشنبه و پنجشنبه :روز حضور در کلینیک
 • کتابخوانی سوپرویژن دلبستگی و ذهن‌سازی:مدرس کارگاه

دوره های گذرانده شده:

 1. سوپرویژن فردی دکتر سعید قنبری
 2. دوره سوپرویژن گروهی روان‌درمانی مبتنی بر ذهن‌سازی و دلبستگی
 3. دوره مداخلات مبتنی بر ذهن‌سازی و دلبستگی ویژه بزرگسالان
 4. دوره مطالعات موردی در ذهنی‌­سازی و دلبستگی
 5. دوره مبانی تحولی دلبستگی و ذهنی­‌سازی(منتالیزیشن) از کودکی تا بزرگسالی
 6. دوره جامع روان­‌درمانگری پویشی فشرده کوتاه‌­مدت (ISTDP)
 7. دوره شخصیت و مکانیزم‌های دفاعی
 8. دوره آشنایی با ارزشیابی عینی و بالینی شخصیت (SWAP-200)
Image

مقالات:

 1. زرگرانی، نیکو؛ مشهدی، علی و طبیبی، زهرا (1395). مقایسه تاثیر آموزش گروهی تنظیم هیجان مبتنی بر الگوی گروس با راهبردهای ارزیابی مجدد و فرونشانی بر نشانگان اختلال شخصیت مرزی و اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی. دوماهنامه پژوهشی پژوهنده، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. سال بیست و یکم، شماره 1، پی در پی 109، 29-21.
 2. زرگرانی، نیکو؛ مشهدی، علی و طبیبی، زهرا (1393). اثربخشی آموزش گروهی تنظیم هیجان مبتنی بر الگوی گروس بر بازداری رفتاری و شناختی دختران نوجوان مبتلا به نشانگان اختلال شخصیت مرزی و اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی. مجله روانشناسی بالینی، دانشگاه سمنان. سال ششم، شماره 4، پیاپی(24) .

پایان نامه:
 1. مقایسه اثربخشی آموزش گروهی تنظیم هیجان مبتنی بر الگوی گروس با راهبردهای ارزیابی مجدد و فرونشانی بر نشانگان بالینی، راهبردهای نظم‌­جویی و کنش‌­وری بازداری دختران نوجوان مبتلا به نشانگان اختلال شخصیت مرزی و اختلال نارسایی توجه/ فزون­‌کنشی (کارشناسی ارشد)
 2. واکاوی بازنمایی­‌های خود بدنی و تحول ­یافتگی آن در زنان ایرانی (دکتری)