خانم هانیه مقدم‌کیا

سوابق تحصیلی:

دانشجوی دکتری روانشناسی دانشگاه الزهرا 
کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی،  از دانشگاه شهید بهشتی

تخصص:

 رواندرمانگر رویکرد دلبستگی و ذهن‌سازی (mentalization)

حوزه فعالیت:

 رواندرمانگر کودک

 

افتخارات:

رتبه 10 کنکور روانشناسی عمومی سال ۹۵
رتبه 25 کنکور سراسری مقطع دکتری در سال ۹۸-۹۹

 

 

  • رواندرمانگر رویکرد دلبستگی و ذهن‌سازی :تخصص
  • رواندرمانگر کودک و بازی‌درمانگر:حوزه فعالیت
  • دوشنبه:روز حضور در کلینیک
  • ویتامین، خلاقیت مادر و کودک:مدرس کارگاه

دوره های گذرانده شده:

دوره سوپرویژن رواندرمانی والد-کودک با رویکرد دلبستگی و ذهن سازی تحت نظارت دکتر پریسا سیدموسوی
دوره آموزشی روان‌درمانی کودک با تأکید بر مداخلات دلبستگی محور.
دوره آموزشی کاربست آراء دونالد وینیکات در رواندرمانی والد-کودک 
دوره آموزشی مطالعات موردی در ذهنی سازی و دلبستگی
کارگاه تربیت مربی کودک با رویکرد شناختی 
هجدهمین کنفرانس اروپایی روانشناسی تحولی
هفتمین کنفرانس بین المللی علوم شناختی
سومین کنگره بین‌المللی نقشه‌برداری مغز ایران
کارگاه آموزش تحریک الکتریکی مغز

Image

مقالات:

پوستر ارائه‌شده در هجدهمین کنفرانس اروپایی روانشناسی تحولی:

Seyed mousavi, H. Moghaddamkia, "Maternal behavior and children’s externalizing/internalizing problems: Mediating role of the child’s mental representations". In 18th edition of the European Association of Developmental Psychology biennial conference, 2017.

پوستر ارائه‌شده در هفتمین کنگره علوم اعصاب بالینی و پایه ایران:

Moghaddamkia, V. Nejati, The role of posterior parietal cortex in holistic versus analytic spatial perception in mental rotation task in men and women: an Eye-tracking and tDCs study.