معرفی نظارت پژوهشی

نظریات ذهنی‌سازی و دلبستگی در طول سالیان رو به گسترش بوده‌اند و توجه پژوهشی روزافزونی را به خود جلب کرده‌اند. به همین ترتیب، دامنهٔ موضوعات و جمعیت‌هایی مورد پژوهش، وسیع ‌و وسیع‌تر شده است. برخی پژوهش‌ها به ماهیت و سنجش سازه‌های ذهنی‌سازی، اعتماد معرفتی ‌و دلبستگی می‌پردازند، درحالی‌که دستهٔ دیگری بر رابطهٔ این سازه‌ها با اختلالات و مشکلات روان‌شناختی متمرکز هستند. کادر کلینیک هیلان متشکل از پژوهش‌گران، روان‌درمانگران و روان‌‌پزشکانی است که در طول سال‌ها، دربارهٔ جنبه‌های مختلفی از نظریات ذهنی‌سازی و دلبستگی تخصص یافته‌اند. در حال حاضر این فرصت برای علاقه‌مندان فراهم است تا از نظارت و راهنمایی این متخصصان بهره‌مند شوند.