مرکز پژوهشی ذهنی‌سازی و دلبستگی هیلان

مرکز پژوهشی ذهنی‌سازی و دلبستگی هیلان در سال ۱۴۰۲ و با هدف ارتقای پژوهش‌های ذهنی‌سازی و دلبستگی در ایران
راه‌اندازی شد.

اهداف این مرکز عبارت‌اند از:

 • تسهیل فرایند پژوهش‌ها با به اشتراک گذاشتن منابع و ارائۀ راهنمایی و مشاورۀ تخصصی
 • ارائۀ آموزش در راستای افزایش کیفیت اجرا و گزارش پژوهش‌ها مطابق با استانداردهای روز
 • معرفی زمینه‌های پژوهشی بکر در قلمرو ذهنی‌سازی و دلبستگی
 • کمک به برقراری ارتباط هدفمند میان پژوهشگران علاقه‌مند به قلمروهای مرتبط با ذهنی‌سازی و دلبستگی
 • ایجاد زمینه برای پژوهش‌های طولی متمرکز بر گروه‌های پرخطر در جامعه
 • فراهم آوردن بستری برای پژوهش‌های بین‌فرهنگی در زمینۀ ذهنی‌سازی و دلبستگی
 • ایجاد فضایی برای گره زدن پژوهش‌های نظری با موقعیت‌های بالینی
 • شناسایی دقیق‌تر مکانیزم‌های تغییر در روان‌درمانی مبتنی بر ذهنی‌سازی و دلبستگی
 • فراهم آوردن ابزارهای روا و پایا برای سنجش متغیرهای مرتبط با ذهنی‌سازی و دلبستگی
 • ایجاد بستر برای تجمیع و تحلیل داده‌های جمع‌آوری‌شده
 • ارتباط مستمر با مراکز پژوهشی معتبر دنیا در حیطه‌های ذهنی‌سازی و دلبستگی