نماشا (گالری)

مرکز روانشناسی هیلان

عکس


هریک از ما خاطراتی داشته ایم که بواسطه ی عکس ها برایمان ماندگار شده اند.

در اینجا به مرور خاطرات هیلان می نشینیم؛ روزهایی که برایمان خاطره ساز بوده اند...
Image
Image

نقاشی


گالری، فضایی برای معرفی، دیده شدن و بزرگداشت آثار هنری است. گالری هیلان اما داستان دیگری را نیز دنبال می کند. در روانشناسی به این باور داریم که هر محرکی در محیط بیرونی، تاثیری بر درون ما دارد و از سوی دیگر از دنیای درونی ما (روابط بین فردی، آرزوها، ترس ها، تکانه ها و بازداری ها) نیز تاثیر می پذیرد.

نقاشی نیز تا به حدی تصویرگر دنیای درونی خالق اثر است؛ بعنوان مثال تفاوت سبک نقاشی ها می تواند بازتابی از دنیای درونی پر تکانه یا بازداری شده ی نقاش باشد. از آنجا که مرکز ما به دنبال ارتقای سلامت هیجانی است، اولین مجموعه ی آثار ما از میان نقاشی هایی با موضوعات هیجانی انتخاب شد. در پست های بعدی به دنبال مرور تجربه درونی شما در مواجهه با هر یک از تابلوهای گالری هیلان هستیم.

ویدیوها


مروری بر خاطرات هیلان و هیلانی‌ها

در طول مسیرمان خاطراتی ساخته‌ایم که در اینجا با شما به اشتراک می‌گذاریم.

Image