ویدیوفیدبک

گروه خانواده و کودک هیلان

ارتقا روابط والد و کودک با استفاده از بازخورد ویدئویی، فرصتی برای مشاهده لحظات واقعی در رابطه شما و کودکتان است.

والدین در مراجعه به روان‌شناسان کودک اغلب مجبورند که در مورد مشکلات رفتاری و هیجانی کودکانشان توضیح داده و اموزش‌هایی را درباره شیوه رفتار درست با او دریافت کرده و در خانه بکار گیرند که در این روش درمانگر تصویر واقعی از رفتار کودک و زنجیره تعاملات میان والد و کودک ندارد و از سوی دیگر والدین بدون نظارت درمانگر در خانه مهارت‌های آموخته‌شده را بکار می‌برند که در بسیاری از مواقع ممکن است در این مسیر اشتباهاتی رخ دهد که شناسایی نشده اثربخشی درمان را کاهش‌داده یا حتی با بن‌بست مواجه می‌کند. 

این روش که یکی از اثربخش‌ترین و جدیدترین روش‌های آموزش والدگری در کشورهای پیشرفته است، برای اولین بار توسط خانم دکتر پریسا سید‌موسوی عضو هیات‌علمی دانشگاه شهید‌بهشتی در ایران به کار گرفته‌شده و هم‌اکنون در مرکز روان‌شناسی هیلان در دسترس خانواده‌هاست.