ویدیوفیدبک

گروه خانواده و کودک هیلان

ارتقا روابط والد و کودک با استفاده از بازخورد ویدئویی، فرصتی برای مشاهده لحظات واقعی در رابطه شما و کودکتان است.

والدین در مراجعه به روان شناسان کودک اغلب مجبورند که در مورد مشکلات رفتاری و هیجانی کودکانشان توضیح داده و اموزشها یی را درباره شیوه رفتار درست با او دریافت کرده و در خانه بکار گیرند که در این روش درمانگر تصویر واقعی از رفتار کودک و زنجیره تعاملات میان والد و کودک ندارد و از سوی دیگر والدین بدون نظارت درمانگردر خانه مهارت های آموخته شده را بکار می برند که در بسیاری از مواقع ممکن است در این مسیر اشتباهاتی رخ دهد که شناسایی نشده اثربخشی درمان را کاهش داده یا حتی با بن بست مواجه می کند. 

این روش که یکی از اثربخش ترین و جدیدترین روشهای آموزش والدگری در کشورهای پیشرفته است، برای اولین بار توسط خانم دکتر پریسا سید موسوی عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی در ایران به کار گرفته شده و هم اکنون در مرکز روان شناسی هیلان در دسترس خانواده هاست.